website stats
ETUSIVU KOULUTUS: NexusDelfix RD-DELFOI-TUOTTEET HENKILÖRESURSSIT JULKAISUT REFERENSSIT ASIAKKAAT JA LINKIT YRITYS PALAUTE
Ajankohtaista
Luonnonvarojen merkitys taloudessa kasvaa. Tämä edellyttää uusia strategiota valtiolta, suuryrityksiltä ja pk-sektorilta, koko yhteiskunnalta. Osaaminen ja koulutus ja muu toiminta on suunnattava uudelleen. Ajankohtaisina hankkeina käynnistynyt mm. Arktisen meriteknologian ennakointi, päättyneitä mm. Luonnonvarojen ja siihen liittyvän tutkimuksen suuntaamisen ennakointi. Suomalaiset ennakointikäytännöt arvostettuja maailmalla. Seuraa koulutustapahtumia.
7.4.2012
EU:n paras alueellisen ennakoinnin käytäntö esillä Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kesäseminaarissa 18.8.2011. Esitelmää voi seurata reaaliajassa omalta työpöydältä ja myöhemmin tallenteena, joka löytynee Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kotisivuilta. Esitelmän pitää menetelmän kehittämiseen RD Aluekehityksen nimissä osallistunut Yrjö Myllylä.
12.8.2011
Varsinais-Suomen projekti-insinööritoimistot ovat keskeisiä myös kansallisen työllisyyden näkökulmasta, koska ne suunnittelevat ja myyvät mm. meriteollisuuden tuotteita, kuten laivoja ja muita kuljetus- ja lastinkäsittelyvälineitä.. Lue lisää.
2.4.2009
Tervetuloa väitöstilaisuuteen Joensuuhun 28.12.2007 kello 12 alkaen. Väitöskirjan aiheena on "Murmanskin alueen teollinen, logistinen ja sosiaalinen kehitys vuoteen 2025".
19.12.2007
Seuraavat kesällä 2007 valmistuneet lyhyen tähtäimen ennakoinnin tutkimusraportit esiteltiin 22.8.2007 Varsinais-Suomen TE-keskuksen järjestämässä ennakointiseminaarissa Turussa.
10.10.2007
Koulutus
Väitös Maanpuolustuskorkeakoulussa 11.6.2010, Delfoi-koulutusta 11.-12.6. Mikkelissä, Tulevaisuusvaliokunnan "Sopimusten Venäjä 2030" raportin julkistaminen, Arktisen strategian valmistelu, "Pohjoinen luottamus" innovaatio ym. ajankohtaista koulutussuunnittelun pohjaksi
4.6.2010
Luoteis-Venäjän taloudellisen kehityksen skenaariot - vaikutuksia talouteen, ympäristöön ja turvallisuuteen analysoitava
9.12.2009
Oletko kiinnostunut henkilökohtaisesti tekemään opinnäytetyön Delfoi-sovelluksena? Voit osallistua avoimen korkeakoulun Delfoi-kurssille.
22.5.2009
Alueellisen yritys- ja innovaatiotoiminnan vahvistaminen on ajankohtaista. Teemaan liittyen RD Aluekehitys tarjoaa koulutuksen suunnittelua ja toteutusta. Kouluttajana toimii mm. johtava alueellisen ennakoinnin asiantuntija Yrjö Myllylä.
29.10.2006
Ennakointitutkimusraporttien pohjalta on tarjolla koulutusta 7 eri teema-alueella keskusten, vuorovaikutusalueiden, ydinmaaseudun ja harvaan asutun maaseudun näkökulmasta. Valitse teemat ja sovi koulutuksesta alueellasi.
19.3.2006

"Vain harjoitus tekee mestarin"

Suomen Tietokirjailijat ry myöntänyt apurahan alueellisen ennakoinnin ja arvioinnin asiantuntija Yrjö Myllylälle

Suomen Tietokirjailijat ry on myöntänyt Oy Aluekehitys RD:n yrittäjälle, Delfoi-managerille, alueellisen ennakoinnin ja arvioinnin asiantuntija Yrjö Myllylälle apurahan Delfoi-menetelmää käsittelevän tietokirjan kirjoittamiseksi. Näin yli 15-vuoden haave on lähempänä toteutumistaan. Suomen Tietokirjailijoiden apuraha on arvostettu ja monet kutsuvatkin itseä apurahan saajina myös tietokirjailijoiksi. Apurahat myönnetään tekijänoikeuskorvauksista, joita esimerkiksi organisaatiot antavat Teosto ry:lle kopioidessaan Suomen Tietokirjailijoiden tukemien kirjojen sivuja. Kirjailijoiden toimeentulon näkökulmasta onkin tärkeää, että ansaintalogiikat ovat kunnossa myös avointa tiedon jakamista korostavalla Internet-aikakaudella. Vuoden 2009 kaikki apurahan saajat näkyvät pdf-tiedostosa, joka aukeaa klikkaamalla tästä.

Tietokirjan työnimi "Delfoi-menetelmä aluekehittämisen välineenä"

Kuva. E18-moottoritien Lohja-Muurla osuus avattiin maaliskuussa 2009. E18-sovellus oli ensimmäinen Aluekehitys RD:n oma sovellus. Sovelluksesta tuli julkaisu Liikenneministeriön sarjassa L 23/95: Itämeren alueen muuttuvat kuljetusmarkkinat - Varsinais-Suomen asema Itämeren yhteysverkossa. Sovelluksessa arvioitiin E18-tien, Pietarin uuden sataman ja Tanskan ja Saksan kiinteän yhteyden eli Fehrman Beltin kehittämisen vaikutuksia Varsinais-Suomen aluekehitykseen. Tällaiset soveltamiset ovat RD Aluekehityksen ydinosaamista edelleen. Sovelluksen tilaajina ja rahoittajina olivat monet tahot, muiden muassa Silja Line, Varsinais-Suomen kauppakamari, Varsinais-Suomen liitto, Varsinais-Suomen tiepiiri, Turun ja Porin lääninhallitus Liikenneministeriön ja muutamien muiden tahojen lisäksi. Yhteistyökumppanina toteutuksessa oli Viatek-Yhtiöt, nyk. Ramboll Finland.

Oy Aluekehitys RD on nähnyt Delfoi-menetelmän monipuoliset soveltamisen mahdollisuudet jo vuonna 1994 valitessaan Delfoi-menetelmän ydinosaamisalueekseen: "Delfoi-metodin hallitseminen ja kehittäminen sekä uusien sovellusten löytäminen ja toteuttaminen ovat Oy Aluekehitys RD:n ydinosaamista. Menetelmä on asiantuntijahaastattelu, jolle on ominaista iteratiivisen kyselyn ja tilastollisen ja muun palautteen lisäksi vastaajien anonyymisyys haluttaessa...Valitun Delfoi-haastatteluryhmän jäsenten mielipiteet lähenevät prosessin aikan toisiaan. Menetelmän edut korostuvat silloin, kun aihe on kompleksinen, vallitsevaa mielipidettä on vaikea erottaa tai, kun asiantuntijat / tutkimuksen kohteena olevat henkilöt katsovat aihetta eri näkökulmista...Menetelmän etuja ovat lisäksi nopeus, edullisuus, luotettavuus ja systemaattisuus. Delfoi-prosessi etenee ongelman hahmottamisesta iteratiivisten haastattelujen kautta yhteiseen näkemykseen tulevaisuuden vaatimista toimenpiteistä." (RD Aluekehityksen markkinointiesitteen tekstiä vuosien 1994 ja 1995 esitteistä).

Delfoi-menetelmän käyttö on tästä edennyt ja sen tulkinnat ovat monipuolistuneet. Esimerkiksi vuonna 2002 pidetty esitelmä Kuusamon aluekeskusohjelman käynnistämistilaisuudessa kiteytti paljon Aluekehityksen toiminnassakin kiteytyneitä Delfoi-menetelmän ominaisuuksia yhteen artikkeliin: Delfoi-menetelmä on oppimisväline, verkottumisväline, osallistumisväline, innovaatiojärjestelmä, media ja viestinnän väline, toimeenpanon väline ja jopa alueellisen itsetunnon vahvistamisen väline yms.

Delfoi-menetelmä toisaalta on vain työkalu, tosin joustava ja moninaisia mahdollisuuksia tarjoava. Tässäkin pätee totuus, että vain harjoitus tekee todellisen mestarin ja mestarin pitää tietää, mitä on tekemässä, mihin työkaluosaamistaan keskittää. Mitä käsitteitä ja asiayhteyksiä menetelmällä tutkitaan.

Väitöskirjavaiheessa Myllylä kehitti Delfoi-menetelmää edelleen niin, että tulosten luotettavuus ja tieteellisyys lisääntyivät hänen esittämällään palaute-Delfoin soveltamistavalla. Tämän ovat jotkut kansalaiset halunneet viedä mm. Wikipediaan. Ylivoimaista osaamista voi kertyä kenelle tahansa, joka valitsee rohkeasti ja sitoutuu valintaansa, usein koko elämänsä ajaksi. Esimerkiksi Myllylällä oli ilo tavata Delfoi-menetelmän varhaisvaiheen kehittäjä, Theodor Ted Gordon hänen vieraillessa ensi kertaa Suomessa vuonna 2005. Ted on sitoutunut Delfoin kehittämiseen ja hänen suuri unelmansa on ollut ns. globaali Millennium-projekti. Tänä päivänä useat tahot viittaavat Millennium-projektiin ja sen raportteihin perustellessaan toimiansa esimerkiksi ympäristöongelmien ratkaisemiseksi.

Kirjassaan Myllylä tulee käsittelemään aikaisemman kokemuksensa pohjalta asiantuntevasti, jäsentyneesti, inspiraatioita antavasti Delfoin teoriaa, sovelluskohteita ja käytännön esimerkkejä.

Yrjö Myllylä toimii asiantuntijana Delfoi-menetelmän kehittäjäyhteisössä

Tällä hetkellä Yrjö Myllylä Oy Aluekehitys RD:stä kuuluu Delfoi-menetelmän kehittäjäyhteisöön, joka toimii mm. avoimen korkeakoulun periaatteella osoitteissa www.edelfoi.fi ja www.edelfoi.ning.com sekä ns. lähityöpajoissa. Myllylä on tarvittaessa käytettävissä asiantuntijana tutkimusten toteutusten arvioinnissa niiden eri vaiheissa joko em. yhteisöjen kautta tai suoraan.

Katso kiteyttävä videoesitys "Ennakoinnista aluekehittämiseen - Delfoi-menetelmän mahdolliset kontekstit"

Ehkä kiteytetymmin aluekehittämisen ja Delfoi-menetelmän yhteys on esitetty Myllylän videoluennolla "Ennakoinnista aluekehittämiseen - Delfoi-menetelmän mahdolliset kontekstit". Video kestää noin 20 minuuttia. Videon lopuksi Myllylä esittää omat teesinsä siitä, että millainen on hyvä Delfoi-sovellus.

Oy Aluekehitys RD Delfoi-manageri Yrjö Myllylän johdolla on hyvä kumppani. Kun Sinulla on kysymys saat RD Delfoi-soveltamisella hyvän vastauksen liittyipä kysymyksesi strategisiin pohdintoihin tai strategiointiin, vaikutusarvioihin tai muuhun Delfoi-soveltamisen moninaisista soveltamisen alueista. Jos kysymyksesi on vielä jäsentymätön, RD Delfoi-soveltaminen auttaa silloinkin - johtaahan se ongelman jäsentämisestä yhteiseen näkemykseen tulevaisuudesta ja sen vaatimista toimenpiteistä.

Uutiset
RD Info 3/2011: "Arktinen teknologia - avain KASVUUN" - Teknologiateollisuus ry:n Visio 1/2011 lehden haastattelussa Yrjö Myllylä, STX Finlandin toimitusjohtaja ja TEMin kehitysjohtaja; Tulevaisuusvaliokunnan Sopimusten Venäjä 2030 käsittely suuressa salissa ja esittely Tieteiden talolla; Euroopan unionin paras ennakointikäytäntö valittu Brysselissä - Yrjö Myllylä / RD Aluekehitys Oy mukana kehittämässä palkittua TKTT-tutkimuskonseptia
24.3.2011
Arktinen ja Itämeren kasvualue Suomen intressien polttopisteessä -TEM alueiden kehittämisyksikön tilaama raportti on ilmestynyt. Yrjö Myllylä siirtyy Tulevaisuuden tutkimuskeskukseen määräajaksi toteuttamaan Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessin Delfoi-sovellusta.
14.8.2010
Suomen Tietokirjailijat ry on myöntänyt vuodelle 2009 Yrjö Myllylälle apurahan kirjan kirjoittamiseksi. Kirjan työnimi on "DELFOI-MENETELMÄ ALUEKEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ". Delfoi-menetelmä oikein käytettynä onkin mitä parhain ennakoinnin ja arvioinnin väline.
22.5.2009
"Industrial, Logistic and Social Future of the Murmansk Region until 2025 - Summary of the Doctoral Dissertation by Yrjö Myllylä" book published 2.6.2008 in Helsinki at Säätytalo. The Sponsor of the publication: Cargotec Corporation, Aker Arctic Technology Inc., Finstaship Shipping Enterprise, Lapland Chamber of Commerce, Municipality of Salla, Barents Group Oy, Management & Transportation Experts Matrex Oy and Oy Aluekehitys RD.
7.6.2008
Vaurastuminen kansallisena velvollisuutena -selvitysraportti luovutettiin pääministerille valtioneuvoston linnassa 18.10.2006 julkistamistilaisuudessa. Mukana tilaisuudessa oli myös loppuraportin kirjoittamisesta keskeisesti vastannut selvityshankkeen pääsihteerinä toiminut Yrjö Myllylä (kuva vas.)
18.10.2006
Pääasiassa MMM:n rahoittama tutkimusraportti on ilmestynyt KTM Rahoitetut tutkimukset 10/2005 sarjassa. Raportissa valtakunnallinen kasvuyrityslähtöinen paneeli arvioi vaikuttavia trendejä, klustereiden kehitystä kuntatyypeittäin sekä tarvittavia kehittämistoimia. Raportti on hyvää tausta-aineistoa EU:n ohjelmakaudelle 2007-2013.
15.2.2006