website stats
ETUSIVU KOULUTUS: NexusDelfix RD-DELFOI-TUOTTEET HENKILÖRESURSSIT JULKAISUT REFERENSSIT ASIAKKAAT JA LINKIT YRITYS PALAUTE
Ajankohtaista
Luonnonvarojen merkitys taloudessa kasvaa. Tämä edellyttää uusia strategiota valtiolta, suuryrityksiltä ja pk-sektorilta, koko yhteiskunnalta. Osaaminen ja koulutus ja muu toiminta on suunnattava uudelleen. Ajankohtaisina hankkeina käynnistynyt mm. Arktisen meriteknologian ennakointi, päättyneitä mm. Luonnonvarojen ja siihen liittyvän tutkimuksen suuntaamisen ennakointi. Suomalaiset ennakointikäytännöt arvostettuja maailmalla. Seuraa koulutustapahtumia.
7.4.2012
EU:n paras alueellisen ennakoinnin käytäntö esillä Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kesäseminaarissa 18.8.2011. Esitelmää voi seurata reaaliajassa omalta työpöydältä ja myöhemmin tallenteena, joka löytynee Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kotisivuilta. Esitelmän pitää menetelmän kehittämiseen RD Aluekehityksen nimissä osallistunut Yrjö Myllylä.
12.8.2011
Varsinais-Suomen projekti-insinööritoimistot ovat keskeisiä myös kansallisen työllisyyden näkökulmasta, koska ne suunnittelevat ja myyvät mm. meriteollisuuden tuotteita, kuten laivoja ja muita kuljetus- ja lastinkäsittelyvälineitä.. Lue lisää.
2.4.2009
Tervetuloa väitöstilaisuuteen Joensuuhun 28.12.2007 kello 12 alkaen. Väitöskirjan aiheena on "Murmanskin alueen teollinen, logistinen ja sosiaalinen kehitys vuoteen 2025".
19.12.2007
Seuraavat kesällä 2007 valmistuneet lyhyen tähtäimen ennakoinnin tutkimusraportit esiteltiin 22.8.2007 Varsinais-Suomen TE-keskuksen järjestämässä ennakointiseminaarissa Turussa.
10.10.2007
Koulutus
Väitös Maanpuolustuskorkeakoulussa 11.6.2010, Delfoi-koulutusta 11.-12.6. Mikkelissä, Tulevaisuusvaliokunnan "Sopimusten Venäjä 2030" raportin julkistaminen, Arktisen strategian valmistelu, "Pohjoinen luottamus" innovaatio ym. ajankohtaista koulutussuunnittelun pohjaksi
4.6.2010
Luoteis-Venäjän taloudellisen kehityksen skenaariot - vaikutuksia talouteen, ympäristöön ja turvallisuuteen analysoitava
9.12.2009
Oletko kiinnostunut henkilökohtaisesti tekemään opinnäytetyön Delfoi-sovelluksena? Voit osallistua avoimen korkeakoulun Delfoi-kurssille.
22.5.2009
Alueellisen yritys- ja innovaatiotoiminnan vahvistaminen on ajankohtaista. Teemaan liittyen RD Aluekehitys tarjoaa koulutuksen suunnittelua ja toteutusta. Kouluttajana toimii mm. johtava alueellisen ennakoinnin asiantuntija Yrjö Myllylä.
29.10.2006
Ennakointitutkimusraporttien pohjalta on tarjolla koulutusta 7 eri teema-alueella keskusten, vuorovaikutusalueiden, ydinmaaseudun ja harvaan asutun maaseudun näkökulmasta. Valitse teemat ja sovi koulutuksesta alueellasi.
19.3.2006

RD Info 3/2011 - Elää aikaansa edellä 

"Valtakunnallinen vaikuttaja, alueellinen kehittäjä, paikallinan toimija"
 

"Arktinen teknologia - Avain KASVUUN" (Teknologiateollisuus ry, VISIO, s. 12-16) ym. ajankohtaista

Koulutus, konsultointi ja ohjaus

 • Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan raportin 3/2010 "Sopimusten Venäjä 2030" esittely ja kommentointi ja keskustelu Tulevaisuuden tutkimuksen seuran Helsingin toimintaryhmän järjestämässä tilaisuudessa Tieteiden talolla 29.3.2011 klo 17-20. Mukana dosentti Osmo Kuusi ja erikoistutkija, toimitusjohtaja Yrjö Myllylä. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Lisätietoja Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry http://www.futurasociety.fi/paiktoim/tutuhesa_toiminta.htm. Raportti käsiteltiin myös eduskunnan suuressa salissa 9.12.2010. Mukana käsittelyssä mm. pääministeri Mari Kiviniemi ja ulkoministeri Aleksander Stubb. Valiokunnan kannanotot ja Yrjö Myllylän kirjoittama raportin artikkeli on linkissä . Raportista on myös englannikielinen versio. Sopimusten Venäjä 2030 -julkaisun ovat toimittaneet Osmo Kuusi, Hanna Smith ja Paula Tiihonen. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi Päivi Lipponen.
 • eBusines-forumTallinnassa 18.-19.5.2011. Järjestäjänä Tietotekniikan kehitämiskeskus, alustajina muiden muassa Yrjö Myllylä. Päivän yhteenvedon suorittaa Sarianne Reinikkala Finncontainer Oy:stä. Ohjelma ja ilmoittautuminenhttp://www.tieke.fi/seminaarit/ebusiness_forum/tallinna_kevat_2011/- Koulutusta, konsultointia ja ohjausta joustavasti Delfoi-sovelluksissa ja tulevaisuuden tutkimuksessa.
 • Uusimpia populaariartikkeleita, mm. Kauppalehti, Ruotuväki, Muuriankkuri (Puolustushallinto): http://aluekehitys.internetix.fi/fi/sisalto/05_julkaisut/lehtiartikkelit?C:D=1719184&selres=1719184 Strategiaprosessit ja valinnat- Teknologiateollisuus ry:n Visio-lehti 1/2011 ilmestynyt juuri. Lehdessä juttu "Arktin

Strategiaprosessit ja valinnat

 • Arktinen teknologia - avain KASVUUN". Haastateltavina STX Finland Oy:n toimitusjohtaja Juha Heikinheimo, Yrjö Myllylä ja TEMin kehittämisjohtaja Jukka Mäkitalo. Lehti löytyy linkistä, juttu sivuilla 12-16 http://www.teknologiateollisuus.fi/uploads/extra/1f658057dfe1c23fa021adc8c4a69316.html-
 • Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi on valmistumassa, ensimmäistä kertaa maakuntarajojen ylittävä elinkeinostrategia, 5 kuntaa Lapista ja 2 Pohjois-Pohjanmaalta,  perheyrittäjyys nostettu mm. yhdeksi läpileikkaavaksi teemaksi. Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Yrjö Myllylä valittu kilpailutuksen kautta toteuttajaksi. Lisätietoja http://delfoi.ning.com, www.naturpolis.fi, http://www.tse.fi/FI/media/ajankohtaista/Pages/koillis-suomi.aspx .
 • Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessin Tulevaisuusverstaaseen / päätösseminaariin Rukalla 4.3. otti osaa noin 150 osallistujaa, jotka jalostivat Delfoi-menetelmällä tuotettuja valintoja edelleen ns. Tulevaisuusverstas-metodia hyödyntäen kehitysjohtaja Olli Hietasen johdolla. Mukana myös filosofi ja professori Pekka Himanen ja paikalliset ja alueelliset toimijat. Elinkeinostrategiaprosessia koordinoi Koillis-Suomen koheesio ja kilpailukykyohjelman ohjelmajohtaja Mika Perttunen ns. KOKO-forumin tuella, jossa ovat mukana kunnanjohtajat, kunnanvaltuustojen tai -hallitusten puheenjohtajat ja "kärkiyriittäjiä" puheenjohtaja Heikki Nivalan johdolla. Kutsu ja ohjelma tulevaisuusverstaaseen on linkissä http://www.naturpolis.fi/dynamic/Kutsu-040320111.pdf
 • TEM 43/2010 "Arktinen ja Itämeren kasvualue Suomen intressien polttopisteessä" (Yrjö Myllylä, RD Aluekehitys Oy) valmistunut http://www.tem.fi/files/27375/TEM_43_2010_netti.pdf. Hanketta koordinoi aluekehitysjohtaja Veijo Kavonius. Tuloksia on hyödynnetty mm. elinkeinoministeri Mauri Pekkarisen puheessa presidentti Tarja Halosen presidenttifoorumissa  "Suuntana pohjoinen - Arktinen alue" http://www.tem.fi/index.phtml?93050_m=101207&s=2983 . Raportin 74 perusteltua hankealoitetta antavat hyvän pohjan yheistyöhankkeiden suunnitteluun myös allekirjoittaneen ja alueellisen sekä valtakunnan tason kanssa. 

Ennakointi ja tulevaisuudentutkimus

 • Euroopan unionin paras ennakointikäytäntö valittu Brysselissä 18.-19.10.2010 kansainvälisen evaluoinnin tuloksena - parhaimmaksi valittu Työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus -konsepti, jota Yrjö Myllylä RD Aluekehitys Oy:stä on ollut kehittämässä vuosina 2006-2010. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ennakoinnin asiantuntija Jouni Marttisella keskeisin rooli viime vuosina kehitystyössä. Kyseessä on ns. TKTT eli Työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus. Konsepti on  lyhyen tähtäimen ennakointisovellus, jolla halutun toimialan tilanne saadaan tehokkaasti haltuun esim. maakunta- tai ELY-keskuksen alueella http://aluekehitys.internetix.fi/fi/sisalto/uutiset/ajankohtaista/tktttekn . Kehitetyt lisäelementit ovat mm. eDelfoi SWOT-asiantuntijaraadin tuloksia jalostamaan,  sosiaalisen median sovellus sekä viestintään satsaaminen.
 • Kymen ammattikorkeakoulun sarjassa julkistettiin uusi artikkeli, jossa tarkastellaan Murmanskin alueen tulevaisuutta eri skenaarioiden valossa:Myllylä, Yrjö (2010). The Development of Murmansk Region in the light of three scenarios.In the book: Nysten-Haarala, Soili & Katri Pynnöniemi (eds.) (2010): Russia and Europe: from mental images to business practices. Papers from the VII International Conference of Finnish Russian and East European Studies and other writings. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, University os Applied Science. Research and Reports, Series B, N. 65. 61-79. 

Oppimisympäristöt ja sosiaalinen media

 • Yrjö Myllylä edelläkävijä myös tulevaisuudentutkimuksen, ennakoinnin ja Delfoin sovellusten yhdistämisessä sosiaaliseen mediaan, ks. Wikipedia http://fi.wikipedia.org/wiki/Yrj%C3%B6_Myllyl%C3%A4
 • Kaverille, mummulle, papalle tms. tiedoksi: Nettilukio ja Nettiperuskoulu - avoin kaikille, milloin vain, missä vain - Suomen tunnetuin ja kaikkialla toimiva www.nettilukio.fi , jonka oppilasmäärät ovat olleet kasvussa jo 15 vuotta. Esimerkiksi valkolakin hankkimiseen tai peruskoulun loppuunsaattamiseen tarvitaan vain tahtoa ja tietokone Internet-yhteydellä. RD Aluekehitys Oy myös Otavan Opiston Osuuskunnan perustajajäsen. Otavan Opiston Osuuskunnan koordinaattoriksi on juuri valittu Pauliina Jalonen. Johtajana toimii dosentti Anita Rubin.
 • Tulevaisuudentutkimuksesta ja Delfoista kiinnostuneet - avoin korkeakoulumahdollisuus kaikille opinnäytetyötä haaveileville, ammatillisia sovelluksia tai muuten vain asiasta kiinnostuneille osoitteissa www.edelphi.fi tai http://delfoi.ning.com, lisätietoja em. lisäksi mm. johtaja Hannu Linturi

Elää aikaansa edellä 

 • Ota yhteyttä, jos haluat tulevaisuuden näkymiä, valintoja, vaikuttavuutta hankkeille, tai ihmisten mobilisointia - tai vain osaamisen siirtoa ja koulutusta. Käytössä on mm. koko tulevaisuudentutkimuksen verkosto ja organisaatiot Suomessa ja kansainvälisesti. Allekirjoittanut Yrjö Myllylä on käytettävissä RD Aluekehityksen, Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tai Otavan Opiston Osuuskunnan nimissä ja kautta toteutettavissa projekteissa. 
 • Ks. RD Sovellusten hyödyt.  

"Vain harjoitus tekee mestarin" - Metodi  

______________________________ 

Yrjö Myllylä, YTT

Erikoistutkija, Toimitusjohtaja

http://ffrc.utu.fi/yhteystiedot/henkilokunta/yrjo-myllyla.html

http://aluekehitys.internetix.fi/fi/sisalto/04_resurssit/rdymycv080110

http://fi.wikipedia.org/wiki/Yrj%C3%B6_Myllyl%C3%A4 

RD Aluekehitys Oy

www.rdmarketinfo.net /

Tulevaisuuden tutkimuskeskus

www.tse.fi/tutu 

ymy@saunalahti.fi 

Tel. +358 500 450 578

________________________________

Uutiset
RD Info 3/2011: "Arktinen teknologia - avain KASVUUN" - Teknologiateollisuus ry:n Visio 1/2011 lehden haastattelussa Yrjö Myllylä, STX Finlandin toimitusjohtaja ja TEMin kehitysjohtaja; Tulevaisuusvaliokunnan Sopimusten Venäjä 2030 käsittely suuressa salissa ja esittely Tieteiden talolla; Euroopan unionin paras ennakointikäytäntö valittu Brysselissä - Yrjö Myllylä / RD Aluekehitys Oy mukana kehittämässä palkittua TKTT-tutkimuskonseptia
24.3.2011
Arktinen ja Itämeren kasvualue Suomen intressien polttopisteessä -TEM alueiden kehittämisyksikön tilaama raportti on ilmestynyt. Yrjö Myllylä siirtyy Tulevaisuuden tutkimuskeskukseen määräajaksi toteuttamaan Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessin Delfoi-sovellusta.
14.8.2010
Suomen Tietokirjailijat ry on myöntänyt vuodelle 2009 Yrjö Myllylälle apurahan kirjan kirjoittamiseksi. Kirjan työnimi on "DELFOI-MENETELMÄ ALUEKEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ". Delfoi-menetelmä oikein käytettynä onkin mitä parhain ennakoinnin ja arvioinnin väline.
22.5.2009
"Industrial, Logistic and Social Future of the Murmansk Region until 2025 - Summary of the Doctoral Dissertation by Yrjö Myllylä" book published 2.6.2008 in Helsinki at Säätytalo. The Sponsor of the publication: Cargotec Corporation, Aker Arctic Technology Inc., Finstaship Shipping Enterprise, Lapland Chamber of Commerce, Municipality of Salla, Barents Group Oy, Management & Transportation Experts Matrex Oy and Oy Aluekehitys RD.
7.6.2008
Vaurastuminen kansallisena velvollisuutena -selvitysraportti luovutettiin pääministerille valtioneuvoston linnassa 18.10.2006 julkistamistilaisuudessa. Mukana tilaisuudessa oli myös loppuraportin kirjoittamisesta keskeisesti vastannut selvityshankkeen pääsihteerinä toiminut Yrjö Myllylä (kuva vas.)
18.10.2006
Pääasiassa MMM:n rahoittama tutkimusraportti on ilmestynyt KTM Rahoitetut tutkimukset 10/2005 sarjassa. Raportissa valtakunnallinen kasvuyrityslähtöinen paneeli arvioi vaikuttavia trendejä, klustereiden kehitystä kuntatyypeittäin sekä tarvittavia kehittämistoimia. Raportti on hyvää tausta-aineistoa EU:n ohjelmakaudelle 2007-2013.
15.2.2006