website stats
ETUSIVU KOULUTUS: NexusDelfix RD-DELFOI-TUOTTEET HENKILÖRESURSSIT JULKAISUT REFERENSSIT ASIAKKAAT JA LINKIT YRITYS PALAUTE
Ajankohtaista
Luonnonvarojen merkitys taloudessa kasvaa. Tämä edellyttää uusia strategiota valtiolta, suuryrityksiltä ja pk-sektorilta, koko yhteiskunnalta. Osaaminen ja koulutus ja muu toiminta on suunnattava uudelleen. Ajankohtaisina hankkeina käynnistynyt mm. Arktisen meriteknologian ennakointi, päättyneitä mm. Luonnonvarojen ja siihen liittyvän tutkimuksen suuntaamisen ennakointi. Suomalaiset ennakointikäytännöt arvostettuja maailmalla. Seuraa koulutustapahtumia.
7.4.2012
EU:n paras alueellisen ennakoinnin käytäntö esillä Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kesäseminaarissa 18.8.2011. Esitelmää voi seurata reaaliajassa omalta työpöydältä ja myöhemmin tallenteena, joka löytynee Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kotisivuilta. Esitelmän pitää menetelmän kehittämiseen RD Aluekehityksen nimissä osallistunut Yrjö Myllylä.
12.8.2011
Varsinais-Suomen projekti-insinööritoimistot ovat keskeisiä myös kansallisen työllisyyden näkökulmasta, koska ne suunnittelevat ja myyvät mm. meriteollisuuden tuotteita, kuten laivoja ja muita kuljetus- ja lastinkäsittelyvälineitä.. Lue lisää.
2.4.2009
Tervetuloa väitöstilaisuuteen Joensuuhun 28.12.2007 kello 12 alkaen. Väitöskirjan aiheena on "Murmanskin alueen teollinen, logistinen ja sosiaalinen kehitys vuoteen 2025".
19.12.2007
Seuraavat kesällä 2007 valmistuneet lyhyen tähtäimen ennakoinnin tutkimusraportit esiteltiin 22.8.2007 Varsinais-Suomen TE-keskuksen järjestämässä ennakointiseminaarissa Turussa.
10.10.2007
Koulutus
Väitös Maanpuolustuskorkeakoulussa 11.6.2010, Delfoi-koulutusta 11.-12.6. Mikkelissä, Tulevaisuusvaliokunnan "Sopimusten Venäjä 2030" raportin julkistaminen, Arktisen strategian valmistelu, "Pohjoinen luottamus" innovaatio ym. ajankohtaista koulutussuunnittelun pohjaksi
4.6.2010
Luoteis-Venäjän taloudellisen kehityksen skenaariot - vaikutuksia talouteen, ympäristöön ja turvallisuuteen analysoitava
9.12.2009
Oletko kiinnostunut henkilökohtaisesti tekemään opinnäytetyön Delfoi-sovelluksena? Voit osallistua avoimen korkeakoulun Delfoi-kurssille.
22.5.2009
Alueellisen yritys- ja innovaatiotoiminnan vahvistaminen on ajankohtaista. Teemaan liittyen RD Aluekehitys tarjoaa koulutuksen suunnittelua ja toteutusta. Kouluttajana toimii mm. johtava alueellisen ennakoinnin asiantuntija Yrjö Myllylä.
29.10.2006
Ennakointitutkimusraporttien pohjalta on tarjolla koulutusta 7 eri teema-alueella keskusten, vuorovaikutusalueiden, ydinmaaseudun ja harvaan asutun maaseudun näkökulmasta. Valitse teemat ja sovi koulutuksesta alueellasi.
19.3.2006


TIEDOTE 15.4.2006

                             

Maaseudun tulevaisuus ja klusterit - Arviointia Delfoi-menetelmällä - KTM Rahoitetut tutkimukset 10/2005 tutkimusraportti ilmestynyt pdf-muotoisena

Avaa tutkimusraportti tästä.

Maaseudun tulevaisuus ja kasvuklusterit tutkimushankkeen kotisivuilta löydät laajemman 154 sivuisen MATUKA-tutkimusraportin ja hankkeen aineiston, johon em. KTM-tutkimusraportti pohjaa. 

Avaa kotisivut tästä.

Sovella RD Koulutusohjelmaa tulosten välittämiseen ja hyödyntämiseen.

Tutkimuksessa tulevaisuuden tarkastelun aikajänne on ollut vuoteen 2015. Tutkimuksen tuloksia voidaan soveltaa koulutustilaisuuksissa esimerkiksi alueellisten maaseutustrategioiden valmisteluun ja täytäntöönpanoon sekä yksittäisten meneillään oleviin hankkeisiin painottaen erityisesti EU:n ohjelmakauden 2007-2013 toteutuksen suuntaamista. Esimerkkinä toimii Pirkanmaan maaseutustrategian valmistelu ja toteutus. Pirkanmaa on monilla mittareilla mitattuna "Suomi pienoiskoossa" ja se soveltuu siksi myös esimerkiksi:

Pirkanmaan maaseutustrategian valmisteluseminaarin esitelmäkalvot: Pirkanmaan maaseudun tulevaisuuden kasvuklusterit.

Pirkanmaan maaseutustrategia 2005-2015. Maaseutustrategia-asiakirja on käytännössä vasta keskustelun avaus ja paljon yhteistyötä ja koulutusta tarvitaan "tulosten implementointiin" eli välittämiseen ja soveltamiseen alueen käyttöön.

___

Lisäys 10.3.2009:

Esim. Vihdin kunta käyttää suoraan raportin tekstiä kunnan matkailumarkkinoinnnissaan www-sivuillaan.

Pohjois-Karjalassa hankkeen tuloksia on sovellettu mm. 17.2.2009 Ennakointiseminaarissa aiheella "Tulevaisuuden visiointia".

Joensuun yliopisto ja Tiehallinto ovat tehneet yhteistyösopimuksen. Joensuun yliopiston Spatia-yksikkö on tukeutunut merkittävästi po. raporttiin tehdessään Tiehallinnon strategista selvitystä "Maaseudun toimintaympäristö ja liikkuminen".

Hanke on edelleen ajankohtainen ja nykyisen talouskriisin vallitessa edelleen pätevä ja kokonaisvaltainen suuntaa antava lähtökohta mm. alueellisille ja valtakunnallisille tarkennoksille.

___

Tutkimusraporttin pohjalta on valittavissa 7 pääteema koulutuksen lähtökohdaksi. Valitse mieleisesti teemat teemavalikosta ja ideoi oman alueesi koulutusta klikkaamalla tästä.

Katso alueesi edustajat Delfoi-paneelissa tästä (esimerkki 3).

___ ___ ___

Tiedotteen perusteena seuraavat tutkimusraportit:

Myllylä, Yrjö (2005): Maaseudun tulevaisuus ja klusterit – Arviointia Delfoi-menetelmällä. Kauppa- ja teollisuusministeriön rahoitetut tutkimukset 10 /2005. 64 sivuinen painettu versio. Ilmestynyt 14.10.2005. Pohjaa  ao. Myllylä & Linturin raporttiin.

Myllylä, Yrjö & Linturi, Hannu (2005): Maaseudun tulevaisuuden kasvuklusterit MATUKA -tutkimusrarportti. 154 sivuinen pdf-versio. Julkistettu 30.3.2005.

Lisätietoja tutkimuksen sisällöstä voi tiedustella tutkimusraporttien kirjoittajilta.

Uutiset
RD Info 3/2011: "Arktinen teknologia - avain KASVUUN" - Teknologiateollisuus ry:n Visio 1/2011 lehden haastattelussa Yrjö Myllylä, STX Finlandin toimitusjohtaja ja TEMin kehitysjohtaja; Tulevaisuusvaliokunnan Sopimusten Venäjä 2030 käsittely suuressa salissa ja esittely Tieteiden talolla; Euroopan unionin paras ennakointikäytäntö valittu Brysselissä - Yrjö Myllylä / RD Aluekehitys Oy mukana kehittämässä palkittua TKTT-tutkimuskonseptia
24.3.2011
Arktinen ja Itämeren kasvualue Suomen intressien polttopisteessä -TEM alueiden kehittämisyksikön tilaama raportti on ilmestynyt. Yrjö Myllylä siirtyy Tulevaisuuden tutkimuskeskukseen määräajaksi toteuttamaan Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessin Delfoi-sovellusta.
14.8.2010
Suomen Tietokirjailijat ry on myöntänyt vuodelle 2009 Yrjö Myllylälle apurahan kirjan kirjoittamiseksi. Kirjan työnimi on "DELFOI-MENETELMÄ ALUEKEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ". Delfoi-menetelmä oikein käytettynä onkin mitä parhain ennakoinnin ja arvioinnin väline.
22.5.2009
"Industrial, Logistic and Social Future of the Murmansk Region until 2025 - Summary of the Doctoral Dissertation by Yrjö Myllylä" book published 2.6.2008 in Helsinki at Säätytalo. The Sponsor of the publication: Cargotec Corporation, Aker Arctic Technology Inc., Finstaship Shipping Enterprise, Lapland Chamber of Commerce, Municipality of Salla, Barents Group Oy, Management & Transportation Experts Matrex Oy and Oy Aluekehitys RD.
7.6.2008
Vaurastuminen kansallisena velvollisuutena -selvitysraportti luovutettiin pääministerille valtioneuvoston linnassa 18.10.2006 julkistamistilaisuudessa. Mukana tilaisuudessa oli myös loppuraportin kirjoittamisesta keskeisesti vastannut selvityshankkeen pääsihteerinä toiminut Yrjö Myllylä (kuva vas.)
18.10.2006
Pääasiassa MMM:n rahoittama tutkimusraportti on ilmestynyt KTM Rahoitetut tutkimukset 10/2005 sarjassa. Raportissa valtakunnallinen kasvuyrityslähtöinen paneeli arvioi vaikuttavia trendejä, klustereiden kehitystä kuntatyypeittäin sekä tarvittavia kehittämistoimia. Raportti on hyvää tausta-aineistoa EU:n ohjelmakaudelle 2007-2013.
15.2.2006