website stats
ETUSIVU KOULUTUS: NexusDelfix RD-DELFOI-TUOTTEET HENKILÖRESURSSIT JULKAISUT REFERENSSIT ASIAKKAAT JA LINKIT YRITYS PALAUTE
Ajankohtaista
Luonnonvarojen merkitys taloudessa kasvaa. Tämä edellyttää uusia strategiota valtiolta, suuryrityksiltä ja pk-sektorilta, koko yhteiskunnalta. Osaaminen ja koulutus ja muu toiminta on suunnattava uudelleen. Ajankohtaisina hankkeina käynnistynyt mm. Arktisen meriteknologian ennakointi, päättyneitä mm. Luonnonvarojen ja siihen liittyvän tutkimuksen suuntaamisen ennakointi. Suomalaiset ennakointikäytännöt arvostettuja maailmalla. Seuraa koulutustapahtumia.
7.4.2012
EU:n paras alueellisen ennakoinnin käytäntö esillä Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kesäseminaarissa 18.8.2011. Esitelmää voi seurata reaaliajassa omalta työpöydältä ja myöhemmin tallenteena, joka löytynee Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kotisivuilta. Esitelmän pitää menetelmän kehittämiseen RD Aluekehityksen nimissä osallistunut Yrjö Myllylä.
12.8.2011
Varsinais-Suomen projekti-insinööritoimistot ovat keskeisiä myös kansallisen työllisyyden näkökulmasta, koska ne suunnittelevat ja myyvät mm. meriteollisuuden tuotteita, kuten laivoja ja muita kuljetus- ja lastinkäsittelyvälineitä.. Lue lisää.
2.4.2009
Tervetuloa väitöstilaisuuteen Joensuuhun 28.12.2007 kello 12 alkaen. Väitöskirjan aiheena on "Murmanskin alueen teollinen, logistinen ja sosiaalinen kehitys vuoteen 2025".
19.12.2007
Seuraavat kesällä 2007 valmistuneet lyhyen tähtäimen ennakoinnin tutkimusraportit esiteltiin 22.8.2007 Varsinais-Suomen TE-keskuksen järjestämässä ennakointiseminaarissa Turussa.
10.10.2007
Koulutus
Väitös Maanpuolustuskorkeakoulussa 11.6.2010, Delfoi-koulutusta 11.-12.6. Mikkelissä, Tulevaisuusvaliokunnan "Sopimusten Venäjä 2030" raportin julkistaminen, Arktisen strategian valmistelu, "Pohjoinen luottamus" innovaatio ym. ajankohtaista koulutussuunnittelun pohjaksi
4.6.2010
Luoteis-Venäjän taloudellisen kehityksen skenaariot - vaikutuksia talouteen, ympäristöön ja turvallisuuteen analysoitava
9.12.2009
Oletko kiinnostunut henkilökohtaisesti tekemään opinnäytetyön Delfoi-sovelluksena? Voit osallistua avoimen korkeakoulun Delfoi-kurssille.
22.5.2009
Alueellisen yritys- ja innovaatiotoiminnan vahvistaminen on ajankohtaista. Teemaan liittyen RD Aluekehitys tarjoaa koulutuksen suunnittelua ja toteutusta. Kouluttajana toimii mm. johtava alueellisen ennakoinnin asiantuntija Yrjö Myllylä.
29.10.2006
Ennakointitutkimusraporttien pohjalta on tarjolla koulutusta 7 eri teema-alueella keskusten, vuorovaikutusalueiden, ydinmaaseudun ja harvaan asutun maaseudun näkökulmasta. Valitse teemat ja sovi koulutuksesta alueellasi.
19.3.2006

Alueellisen yritys- ja innovaatiotoiminnan selvitys luovutettiin pääministerille

Alueellisen yritys- ja innovaatiotoiminnan selvityraportti "Vaurastuminen kansallisena velvollisuuttena" luovutettiin pääministeri Matti Vanhaselle 18.10.2006 Valtioneuvoston linnassa.

Selvitysraportin luovutti selvitysmies kansanedustaja Kyösti Karjula. Paikalla olivat tuloksia tiedotusvälineille esittelemässä lisäksi kirjoittavaksi asiantuntijasihteeriksi / pääsihteeriksi KTM:n toimesta rekrytoitu alueellisen ennakoinnin asiantuntija Yrjö Myllylä sekä lähes koko työryhmä- ja asiantuntijaryhmä.

Loppuraportti: Vaurastuminen kansallisena velvollisuuteena Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 12/2006 löytyy pdf-muotoisena osoitteesta http://www.vnk.fi/julkaisut/julkaisusarja/julkaisu/fi.jsp?oid=170905

Raportin voi tilata painettuna Valtioneuvoston kansliasta, tiedustelut esimerkiksi Minna Westerlund (sähköposti: etunimi.sukunimi@vnk.fi).

Lisätietoja

Selvitysmies, kansanedustaja Kyösti Karjula, puh. 050 511 3177.

Valtioneuvoston kanslian seuraavat www-sivut

Loppuraportin kuvailulehti ja loppuraportti:

http://www.vnk.fi/julkaisut/listaus/julkaisu/fi.jsp?oid=170905 

Loppuraportin julkistamisen lehdistötiedote 18.10.2006:

http://www.vnk.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/fi.jsp?oid=171586 

Lehdistötiedote ruotsiksi: http://www.vn.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/sv.jsp?toid=2213&c=0&moid=2216&oid=171605 

Pääministerin vastauspuhe 18.10.2006:

http://www.vnk.fi/ajankohtaista/puheet/puhe/fi.jsp?oid=171620

Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman tiedote

http://www.tietoyhteiskuntaohjelma.fi/ajankohtaista/Uutiset/fi_FI/1161152029930/

VNK-pääsivu ja linkit pääministerin puheisiin:

http://www.vnk.fi/etusivu/fi.jsp

Hallitusohjelma 2007

Selvitysraportti oli myös hallitusneuvotteluiden yksi taustajulkaisu ja sen suosituksia on kirjattu ohjelmaan. Hallitusohjelma on alla olevassa osoitteessa:

http://www.valtioneuvosto.fi/hallitus/hallitusohjelma/fi.jsp

Hallitusohjelman yksi suositus oli mm. kansallisen innovaatiostrategian laadinta hallituskauden alussa. Avaa Innovaatiostrategiaprosessin www-sivut tästä: http://www.innovaatiostrategia.fi/

Muut www-sivut

Kalevan pääkirjoitus 23.10.2006 "Hyödyllinen raportti" on linkissä: http://www.kaleva.fi/plus/index.cfm?j=607137

Learningbusiness portal:

http://www.learningbusiness.fi/portal/news/?id=14753&area=16

Oy Aluekehitys RD - koulutus- ja kehittäminen

Oy Aluekehitys RD:n alueellisen yritys- ja innovaatioympäristön kehittämiseen liittyvät koulutus- ja kehittämismahdollisuudet ja -teemat

http://aluekehitys.internetix.fi/fi/sisalto/uutiset/koulutukset/alueinno

****

Alueellisen yritys- ja innovaatiotoiminnan selvitysmiestehtävä

Eduskunnan päätöksen mukainen tahtotila on luoda Suomeen maailman paras innovaatioympäristö. Valtioneuvoston kanslia / pääministeri Matti Vanhanen on 10.4.2006 asettanut selvitysmiehen kartoittamaan alueellisen yritys- ja innovaatiotoiminnan ongelmakohtia sekä tekemään innovaatioympäristöä koskevia kehittämisesityksiä ja nostamaan esille uusia menettelytapoja, joilla innovatiivisen tuotannon ja yrittäjyyden edellytyksiä voidaan parantaa aluetasolla.

Selvitysmieheksi asetettu kansanedustaja Kyösti Karjula on koonnut asettamispäätöksen mukaisesti avukseen työryhmän ja sitä täydentämään erityisasiantuntijoita. Työryhmä ja erityisasiantuntijat ovat muodostaneet tärkeimmän työvälineen selvitysprosessissa. Työryhmä on kokoontunut kehittämisfoorumeihin, joissa se on nostanut esille ongelmakohtia, mutta ennen kaikkea pyrkinyt kehittämään ja jalostamaan uusia lisäarvoa tuottavia ratkaisuja alueellisen yritys- ja innovaatiotoiminnan kehittämiseksi.

Asettamispäätöksen mukaisesti kauppa- ja teollisuusministeriön tehtävä on ollut tarjota hankkeelle asiantuntija-apua. Kauppa- ja teollisuusministeriö on päättänyt tukea selvitystä tilaamalla hankkeen osa-aikaisen asiantuntijasihteerin tehtävät Oy Aluekehitys RD:ltä, josta asiantuntijasihteeriksi rekrytoitiin alueellisen ennakoinnin asiantuntija Yrjö Myllylä. Hanke on päättynyt syyskuun lopussa ja loppuraportti luovutetaan pääministerille julkistamistilaisuudessa lokakuussa. Loppuraportin pdf-muotoinen versio ilmestyy valtioneuvoston www-sivuille julkistamisen jälkeen osoitteeseen www.vnk.fi.

Linkit aiempiin tiedotteisiin

Selvitysmies kartoittamaan uusia avauksia alueelliseen yritys- ja innovaatiopolitiikkaan (10.4.2006): http://www.vnk.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/fi.jsp?oid=152705

Alueellisen yritys- ja innovaatiotoiminnan selvityshankkeen työ käynnistynyt (28.4.2006): http://www.vnk.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/fi.jsp?oid=154136

Tiedot Valtioneuvoston hankerekisteri HARE:ssa: http://www.hare.vn.fi/mHankePerusSelaus.asp?h_iId=11740

***

Selvityshankkeen aikainen intranet-sivusto, julkinen osa http://ayis.internetix.fi

***

RD Aluekehitys uutinen julkistamisesta 18.10.2006:

http://aluekehitys.internetix.fi/fi/sisalto/uutiset/uutiset/ayis

RD Aluekehityksen alueellisen yritys- ja innovaatiotoiminnan koulutus- ja kehittäminen

http://aluekehitys.internetix.fi/fi/sisalto/uutiset/koulutukset/alueinno

Uutiset
RD Info 3/2011: "Arktinen teknologia - avain KASVUUN" - Teknologiateollisuus ry:n Visio 1/2011 lehden haastattelussa Yrjö Myllylä, STX Finlandin toimitusjohtaja ja TEMin kehitysjohtaja; Tulevaisuusvaliokunnan Sopimusten Venäjä 2030 käsittely suuressa salissa ja esittely Tieteiden talolla; Euroopan unionin paras ennakointikäytäntö valittu Brysselissä - Yrjö Myllylä / RD Aluekehitys Oy mukana kehittämässä palkittua TKTT-tutkimuskonseptia
24.3.2011
Arktinen ja Itämeren kasvualue Suomen intressien polttopisteessä -TEM alueiden kehittämisyksikön tilaama raportti on ilmestynyt. Yrjö Myllylä siirtyy Tulevaisuuden tutkimuskeskukseen määräajaksi toteuttamaan Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessin Delfoi-sovellusta.
14.8.2010
Suomen Tietokirjailijat ry on myöntänyt vuodelle 2009 Yrjö Myllylälle apurahan kirjan kirjoittamiseksi. Kirjan työnimi on "DELFOI-MENETELMÄ ALUEKEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ". Delfoi-menetelmä oikein käytettynä onkin mitä parhain ennakoinnin ja arvioinnin väline.
22.5.2009
"Industrial, Logistic and Social Future of the Murmansk Region until 2025 - Summary of the Doctoral Dissertation by Yrjö Myllylä" book published 2.6.2008 in Helsinki at Säätytalo. The Sponsor of the publication: Cargotec Corporation, Aker Arctic Technology Inc., Finstaship Shipping Enterprise, Lapland Chamber of Commerce, Municipality of Salla, Barents Group Oy, Management & Transportation Experts Matrex Oy and Oy Aluekehitys RD.
7.6.2008
Vaurastuminen kansallisena velvollisuutena -selvitysraportti luovutettiin pääministerille valtioneuvoston linnassa 18.10.2006 julkistamistilaisuudessa. Mukana tilaisuudessa oli myös loppuraportin kirjoittamisesta keskeisesti vastannut selvityshankkeen pääsihteerinä toiminut Yrjö Myllylä (kuva vas.)
18.10.2006
Pääasiassa MMM:n rahoittama tutkimusraportti on ilmestynyt KTM Rahoitetut tutkimukset 10/2005 sarjassa. Raportissa valtakunnallinen kasvuyrityslähtöinen paneeli arvioi vaikuttavia trendejä, klustereiden kehitystä kuntatyypeittäin sekä tarvittavia kehittämistoimia. Raportti on hyvää tausta-aineistoa EU:n ohjelmakaudelle 2007-2013.
15.2.2006