website stats
ETUSIVU KOULUTUS: NexusDelfix RD-DELFOI-TUOTTEET HENKILÖRESURSSIT JULKAISUT REFERENSSIT ASIAKKAAT JA LINKIT YRITYS PALAUTE
Ajankohtaista
Luonnonvarojen merkitys taloudessa kasvaa. Tämä edellyttää uusia strategiota valtiolta, suuryrityksiltä ja pk-sektorilta, koko yhteiskunnalta. Osaaminen ja koulutus ja muu toiminta on suunnattava uudelleen. Ajankohtaisina hankkeina käynnistynyt mm. Arktisen meriteknologian ennakointi, päättyneitä mm. Luonnonvarojen ja siihen liittyvän tutkimuksen suuntaamisen ennakointi. Suomalaiset ennakointikäytännöt arvostettuja maailmalla. Seuraa koulutustapahtumia.
7.4.2012
EU:n paras alueellisen ennakoinnin käytäntö esillä Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kesäseminaarissa 18.8.2011. Esitelmää voi seurata reaaliajassa omalta työpöydältä ja myöhemmin tallenteena, joka löytynee Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kotisivuilta. Esitelmän pitää menetelmän kehittämiseen RD Aluekehityksen nimissä osallistunut Yrjö Myllylä.
12.8.2011
Varsinais-Suomen projekti-insinööritoimistot ovat keskeisiä myös kansallisen työllisyyden näkökulmasta, koska ne suunnittelevat ja myyvät mm. meriteollisuuden tuotteita, kuten laivoja ja muita kuljetus- ja lastinkäsittelyvälineitä.. Lue lisää.
2.4.2009
Tervetuloa väitöstilaisuuteen Joensuuhun 28.12.2007 kello 12 alkaen. Väitöskirjan aiheena on "Murmanskin alueen teollinen, logistinen ja sosiaalinen kehitys vuoteen 2025".
19.12.2007
Seuraavat kesällä 2007 valmistuneet lyhyen tähtäimen ennakoinnin tutkimusraportit esiteltiin 22.8.2007 Varsinais-Suomen TE-keskuksen järjestämässä ennakointiseminaarissa Turussa.
10.10.2007
Koulutus
Väitös Maanpuolustuskorkeakoulussa 11.6.2010, Delfoi-koulutusta 11.-12.6. Mikkelissä, Tulevaisuusvaliokunnan "Sopimusten Venäjä 2030" raportin julkistaminen, Arktisen strategian valmistelu, "Pohjoinen luottamus" innovaatio ym. ajankohtaista koulutussuunnittelun pohjaksi
4.6.2010
Luoteis-Venäjän taloudellisen kehityksen skenaariot - vaikutuksia talouteen, ympäristöön ja turvallisuuteen analysoitava
9.12.2009
Oletko kiinnostunut henkilökohtaisesti tekemään opinnäytetyön Delfoi-sovelluksena? Voit osallistua avoimen korkeakoulun Delfoi-kurssille.
22.5.2009
Alueellisen yritys- ja innovaatiotoiminnan vahvistaminen on ajankohtaista. Teemaan liittyen RD Aluekehitys tarjoaa koulutuksen suunnittelua ja toteutusta. Kouluttajana toimii mm. johtava alueellisen ennakoinnin asiantuntija Yrjö Myllylä.
29.10.2006
Ennakointitutkimusraporttien pohjalta on tarjolla koulutusta 7 eri teema-alueella keskusten, vuorovaikutusalueiden, ydinmaaseudun ja harvaan asutun maaseudun näkökulmasta. Valitse teemat ja sovi koulutuksesta alueellasi.
19.3.2006

RD Info 05/2010

 

RD Aluekehitys  -  Yrjö Myllylä

Valtakunnallinen vaikuttaja, alueellinen kehittäjä, paikallinen toimija

 

KOULUTUS

VÄITÖS SOTATIETEISSÄ: TURVALLISUUSTOIMIJOIDEN YHTEISTYÖ

ALUEKEHITYS

POHJOINEN LUOTTAMUS - UUSI INNOVAATIO

 • Yrjö Myllylä järjesti professori Pentti Malaskan kanssa pienimuotoisen ja monin tavoin historiallisen seminaarin "Murrosajan filosofia ja uuden sukupolven toivo ja mahdollisuudet" . Tilaisuudessa oli mm. tulevaisuudentutkimuksen, ennakoinnin ja alueellisen kehittämisen asiantuntijoita. Seminaarin yksi keskeinen tulos ja innovaatio oli Pentti Malaskan sanoiksi pukema Pohjoinen luottamus -käsite. Todettiin mm., että luottamuksen suurta määrää suomalaisessa yhteiskunnassa kuvastaa talkooperinne ja yhdistykset. Näitä tarvitaan etenkin murrosaikana, jota elämme. "On ensin luovuttava vanhasta, tartuttava uuteen, tämä edellyttää yhteistyötä, minkä edellytyksenä on luottamus. Tarvitaan myös rohkeutta, luovuutta, näkemystä ja visiointia, johtamistaitoa, reursseja. Muutoin murrosta seuraava jakso voi olla edeltävää huonompi. Murroksessa on kuitenkin toivo paremmasta. " Tilaisuudessa todettiin, että myös Machiavelli suositteli pohjimmiltaan luottamusta, ei häikäilemättömyyttä.
 • Muutoin em. tilaisuudessa vahvistui käsitys, että tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuudet liittyvät ympäristön huomioimiseen - ajattelusta, että tuotamme jätettä, on luovuttava. Ks. esim. vuoteen 2015 työllistävät klusterit kirjasta "Maaseudun tulevaisuus ja klusterit - Arviointia Delfoi-menetelmällä" s. 32-33: ympäristö- ja energiaklusterin työllistävimmät segmentit v. 2015 raportin mukaan ovat jätteiden hyötykäyttö, uusiutuvat energiamuodot ja energiansäästöteknologia.
 • Toimijoiden välinen luottamus on alueellisenkin menestyksen  keskeinen kriteeri.
 • Pohjoinen luottamus -käsitteen viittaustietona voi käyttää: Myllylä, Yrjö (2010). Murrosajan filosofia ja uuden sukupolven toivo ja mahdollisuudet. Seminaariraportti 9.4.2010. Käsite esitellään perusteellisemmin ao. kohdassa Strategiaprosessit esitetyssä arktiseen teemaan liittyvässä tulossa olevassa raportissa.

 

TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI

SOPIMUSTEN VENÄJÄ 2030

 • Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan Venäjä-skenaario -projektin "Sopimusten Venäjä 2030" raporttiluonnos julkistettiin 20.5. Helsingissä ja 26.5. Lappeenrannassa. Raportin ovat toimittaneet Osmo Kuusi, Hanna Smith ja Paula Tiihonen. Yrjö Myllylä on  kirjoittanut julkaisuun myös artikkelin Murmanskin, Luoteis-Venäjän ja Koillisväylän tulevaisuudesta. Tulevaisuusvaliokunnan kannanottossa on kaksi artikkelissa mainituista suosituksista (s. 13/X)

 1. Arktisen kuljetus-, energia- ja ympäristöteknologian tutkimus- ja kehittämisohjelma
 2. Suomen ja Luoteis-Venäjän matkailun kehittäminen osana Pohjois-Euroopan matkailua.

TULEVAISUUDEN TUTKIMUKSEN SEURA 30 VUOTTA

 • Tulevaisuuden tutkimuksen seuran 30-vuotisjuhlanäyttely avattiin 27.5.2010 Tieteiden talon 5. kerroksessa Helsingissä. Se on avoinna kaikille syksyyn asti. .Avauspuheessa seuran keskeinen perustaja ja alan uranuurtaja, Rooman klubin kunniajäsen, talous- ja tilastomatematiikan professori Pentti Malaska totesi: "Faktatieto+Näkemys=Tulevaisuustieto." Kaavan mukaan faktatiedosta ei voi johtaa näkemystä.
 • RD Aluekehitys on halunnut korostaa näkemystiedon jalostamisen tärkeyttä hyödyntäen faktatietoa lähtö- ja tausta-aineistona. Näin on saatu tulokseksi tulevaisuustietoa. Kokemus on osoittanut tulevaisuustiedon voiman kehittämisen suuntaamisessa. Faktatietojen tilaamisesta pitäisi painopistettä siirtää jonkun verran näkemysten tai mieluummin tulevaisuustiedon tilaamisen suuntaan, se olisi murrosajassa toimittaessa välttämätöntä, "jottei murroksen jälkeinen tila ole edeltävää vaihetta huonompi". "RD Metodilla" näkemyksiäkin voi kerätä ja jalostaa systemaattisesti ja hyödyntää faktatietoa lähtöaineistona. Näin saadaan tulevaisuustietoa, tietoa mahdollisista tulevaisuuksista. Metodilla voidaan tehdä yhteisöllisiä valintoja tavoiteltavasta tulevaisuudesta ja mobiloida voimavarat sen tekemiseen.

 

STRATEGIAPROSESSIT

AJANKOHTAISINTA ON NYT ARKTISTEN MAHDOLLISUUKSIEN STRATEGIOINTI JA MM. KOKO-OHJELMIEN STRATEGIONTI:

 • Työ- ja elinkeinoministeriö tilasi Yrjö Myllylältä / RD Aluekehitykseltä selvityksen, jossa työssä tarkastellaan tekijän asiantuntemukseen ja aikaisempiin tutkimuksiin perustuen mahdollisuuksia kiinnittyä arktisen prosesseihin etenkin elinkeinoelämän näkökulmasta. (Luonnosvaiheen raportin työnimi: Suomi arktisen ja Itämeren kasvualueiden polttopisteessä). Aihe on ajankohtainen, mm. arktisen neuvottelukunnan työn vuoksi Lue YLE-uutinen aiheesta .   Nyt on ajankohtaista tarkentaa alueellisissa proseseissa suositukset alueellisiksi ja toimijakohtaisiksi kärkihankkeiksi! Tässä tarvitaan alueiden toimijoiden aktiviisuutta.

.

.

 • Esimerkkinä alueellisesta soveltamisesta voisi jollain muotoa olla "Teknisen palvelun työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus vuodelta 2009, jossa oli lähtökohtana varsinaissuomalaisten insinööritoimistojen face-to-face -haastattelut, tilastotiedot, tuloksia käsittelevä ja jalostava SWOT-seminaari, eDelfoi-jatkotoimenpiteiden arvotus ja kehittäminen ja sosiaalisen median tukema keskustelu ja viestintä:
 • Raportti
 • Tiivistelmä
 •  Esimerkiksi em. ”Teknisten palveluiden työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus”- jatkotoimista tärkein oli ympäristö- ja energiateknologian uusien liiketoimintamahdollisuuksien kartoitus, ks. raportin sivu 49. Tulos on varmastikin sovellettavissa myös muiden maakuntien osalta.
 • KOKO eli Koheesio- ja kilpailukykyohjelma on käynnistynyt keväällä 2010. Siinä alueet pyrkivät suuntaamaan kehittämistoimia vahvuuksiinsa perustuen. Strategiaprosessit ovat tärkeitä lähtökohtia onnistuneeseen ohjelmatoteutukseen.

 

UUDET OPPIMISYMPÄRISTÖT

SOSIAALINEN MEDIA JA DELFOI-OPPIMISYMPÄRISTÖT HANKETOTEUTUKSEN TUKENA:

 • Toukokuussa 2009 perustettu Otavan Opiston Osuuskunta tarjoaa perustajaosakkaille, kuten RD Aluekehitykselle, entistä paremmat mahdollisuudet integroida uusia oppimisympäristöjä osaksi hankesovelluksia. OOO:n tarkoitus on olla myös oppimisen laboratorio. Esimerkiksi edellä mainitussa teknisten palvelujen työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimuksessa käytettiin niin Internet-ympäristöä Delfoi-prosessin tukena, kuin myös sosiaalista mediaa seminaaritoiminnan jatkeena ja Delfoi-toteutuksen valmistelun tukena.
 •  OOO-klusteriin kuuluu myös alallaan johtava verkkolukio (www.nettilukio.fi)  ja nettiperuskoulu (www.nettiperuskoulu.fi)
 • Nykyisin peruskoulun ja lukion voi suorittaa kuka vaan, missä vaan, minkä ikäisenä tahansa, milloin vain, kunhan on motivaatiota, tietokone ja nettiyhteys . Hyvä vaihtoehto, vaikka eläkeläiselle, ulkomailla asuvalle perheelle, työssäkäyville nuorille ja niille, jotka haluavat parantaa jotakin arvosanaa tai oppia muuten vain. Mainittujen oppilaitosten opiskelijamäärät ovat olleet kasvussa.

 

RD Metodi "Tätä ei voi  selittää - tämä täytyy kokea"

ALUEKEHITYS - ELÄÄ AIKAANSA EDELLÄ

Uutiset
RD Info 3/2011: "Arktinen teknologia - avain KASVUUN" - Teknologiateollisuus ry:n Visio 1/2011 lehden haastattelussa Yrjö Myllylä, STX Finlandin toimitusjohtaja ja TEMin kehitysjohtaja; Tulevaisuusvaliokunnan Sopimusten Venäjä 2030 käsittely suuressa salissa ja esittely Tieteiden talolla; Euroopan unionin paras ennakointikäytäntö valittu Brysselissä - Yrjö Myllylä / RD Aluekehitys Oy mukana kehittämässä palkittua TKTT-tutkimuskonseptia
24.3.2011
Arktinen ja Itämeren kasvualue Suomen intressien polttopisteessä -TEM alueiden kehittämisyksikön tilaama raportti on ilmestynyt. Yrjö Myllylä siirtyy Tulevaisuuden tutkimuskeskukseen määräajaksi toteuttamaan Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessin Delfoi-sovellusta.
14.8.2010
Suomen Tietokirjailijat ry on myöntänyt vuodelle 2009 Yrjö Myllylälle apurahan kirjan kirjoittamiseksi. Kirjan työnimi on "DELFOI-MENETELMÄ ALUEKEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ". Delfoi-menetelmä oikein käytettynä onkin mitä parhain ennakoinnin ja arvioinnin väline.
22.5.2009
"Industrial, Logistic and Social Future of the Murmansk Region until 2025 - Summary of the Doctoral Dissertation by Yrjö Myllylä" book published 2.6.2008 in Helsinki at Säätytalo. The Sponsor of the publication: Cargotec Corporation, Aker Arctic Technology Inc., Finstaship Shipping Enterprise, Lapland Chamber of Commerce, Municipality of Salla, Barents Group Oy, Management & Transportation Experts Matrex Oy and Oy Aluekehitys RD.
7.6.2008
Vaurastuminen kansallisena velvollisuutena -selvitysraportti luovutettiin pääministerille valtioneuvoston linnassa 18.10.2006 julkistamistilaisuudessa. Mukana tilaisuudessa oli myös loppuraportin kirjoittamisesta keskeisesti vastannut selvityshankkeen pääsihteerinä toiminut Yrjö Myllylä (kuva vas.)
18.10.2006
Pääasiassa MMM:n rahoittama tutkimusraportti on ilmestynyt KTM Rahoitetut tutkimukset 10/2005 sarjassa. Raportissa valtakunnallinen kasvuyrityslähtöinen paneeli arvioi vaikuttavia trendejä, klustereiden kehitystä kuntatyypeittäin sekä tarvittavia kehittämistoimia. Raportti on hyvää tausta-aineistoa EU:n ohjelmakaudelle 2007-2013.
15.2.2006