website stats
ETUSIVU KOULUTUS: NexusDelfix RD-DELFOI-TUOTTEET HENKILÖRESURSSIT JULKAISUT REFERENSSIT ASIAKKAAT JA LINKIT YRITYS PALAUTE
Ajankohtaista
Luonnonvarojen merkitys taloudessa kasvaa. Tämä edellyttää uusia strategiota valtiolta, suuryrityksiltä ja pk-sektorilta, koko yhteiskunnalta. Osaaminen ja koulutus ja muu toiminta on suunnattava uudelleen. Ajankohtaisina hankkeina käynnistynyt mm. Arktisen meriteknologian ennakointi, päättyneitä mm. Luonnonvarojen ja siihen liittyvän tutkimuksen suuntaamisen ennakointi. Suomalaiset ennakointikäytännöt arvostettuja maailmalla. Seuraa koulutustapahtumia.
7.4.2012
EU:n paras alueellisen ennakoinnin käytäntö esillä Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kesäseminaarissa 18.8.2011. Esitelmää voi seurata reaaliajassa omalta työpöydältä ja myöhemmin tallenteena, joka löytynee Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kotisivuilta. Esitelmän pitää menetelmän kehittämiseen RD Aluekehityksen nimissä osallistunut Yrjö Myllylä.
12.8.2011
Varsinais-Suomen projekti-insinööritoimistot ovat keskeisiä myös kansallisen työllisyyden näkökulmasta, koska ne suunnittelevat ja myyvät mm. meriteollisuuden tuotteita, kuten laivoja ja muita kuljetus- ja lastinkäsittelyvälineitä.. Lue lisää.
2.4.2009
Tervetuloa väitöstilaisuuteen Joensuuhun 28.12.2007 kello 12 alkaen. Väitöskirjan aiheena on "Murmanskin alueen teollinen, logistinen ja sosiaalinen kehitys vuoteen 2025".
19.12.2007
Seuraavat kesällä 2007 valmistuneet lyhyen tähtäimen ennakoinnin tutkimusraportit esiteltiin 22.8.2007 Varsinais-Suomen TE-keskuksen järjestämässä ennakointiseminaarissa Turussa.
10.10.2007
Koulutus
Väitös Maanpuolustuskorkeakoulussa 11.6.2010, Delfoi-koulutusta 11.-12.6. Mikkelissä, Tulevaisuusvaliokunnan "Sopimusten Venäjä 2030" raportin julkistaminen, Arktisen strategian valmistelu, "Pohjoinen luottamus" innovaatio ym. ajankohtaista koulutussuunnittelun pohjaksi
4.6.2010
Luoteis-Venäjän taloudellisen kehityksen skenaariot - vaikutuksia talouteen, ympäristöön ja turvallisuuteen analysoitava
9.12.2009
Oletko kiinnostunut henkilökohtaisesti tekemään opinnäytetyön Delfoi-sovelluksena? Voit osallistua avoimen korkeakoulun Delfoi-kurssille.
22.5.2009
Alueellisen yritys- ja innovaatiotoiminnan vahvistaminen on ajankohtaista. Teemaan liittyen RD Aluekehitys tarjoaa koulutuksen suunnittelua ja toteutusta. Kouluttajana toimii mm. johtava alueellisen ennakoinnin asiantuntija Yrjö Myllylä.
29.10.2006
Ennakointitutkimusraporttien pohjalta on tarjolla koulutusta 7 eri teema-alueella keskusten, vuorovaikutusalueiden, ydinmaaseudun ja harvaan asutun maaseudun näkökulmasta. Valitse teemat ja sovi koulutuksesta alueellasi.
19.3.2006

Maaseudun tulevaisuus ajankohtainen koulutusteema -

koulutusta tarjolla seuraavien ennakointitutkimusten pohjalta

***

Tietoa ajankohtaisista koulutustilaisuusista tästä.

***

Myllylä, Yrjö (2005). Maaseudun tulevaisuus- ja klusterit - Arviointia Delfoi-menetelmällä. KTM Rahoitetut tutkimukset 10/2005.

Myllylä, Yrjö & Linturi Hannu (2005). Maaseudun tulevaisuuden kasvuklusterit MATUKA. RD Delfoi-julkaisusarja. 

Koulutus voidaan kohdentaa seuraavassa kuntatyyppijaottelussa

Keskukset

Vuorovaikutusalueet

Ydinmaaseutu

Harvaan asuttu maaseutu.

Koulutus voidaan rakentaa yhden tai useamman alla olevan teeman näkökulmasta

1. Nykytilanne

1.1 Nelikenttä tarkastelu (SWOT)

1.2 Pk-yritysten toimintaympäristö

1.3 Aluejako ja käsitteiden määrittely

2 Maaseudun muutostrendit

3. Tulevaisuuden klusterit ja klustereiden tuotealueet

3.1 Elintarvikeklusteri

3.2 Hyvinvointiklusteri

3.3 Informaatioteknologia(IT)- ja viestintäklusteri

3.4 Kuljetus- ja logistiikkaklusteri

3.5 Matkailun klusteri

3.6 Mekaaninen puu

3.7 Ympäristöklusteri

3.8. Liike-elämän palvelut ja rakentaminen

3.9 Pk-yrityspaneelin näkökulma klusterikehittämiseen

4. Väestökehitys

4.1 Väestärakenne

4.2 Väestön koulutusaste

5. Kehittämismahdollisuuksia

5.1 Tutkimus- ja koulutusjärjestelmän kehittäminen

5.2 Verkottuminen             

5.3 Monipaikkaisuus- ja palvelukeskusajattelu

5.4 Tietotekniikka- ja etätyö

5.5 Tietoliikenneinfra

5.6 Etätyö

5.7 Tietotekniikan vaikutus klustereiden maantieteelliseen laajuuteen

5.8 Hanketyön kehittäminen

6. Yhteenveto ja johtopäätökset

6.1 Tavoiteasettelu

6.2 Tulevaisuuden klusterit

6.3 Klustereiden tuotealueet

6.4 Pk-paneelin näkökulma

6.5 Maaseudun kehitystä tukevien avainalojen edistäminen

6.6 Johtopäätökset

7. Kehittämishankeaihiot

7.1 Koulutustarpeiden ennakointi kasvuklusteriden, palvelukeskusten ja maaseutualueiden näkökulmasta

7.2 Palvelukeskuskonseptien sisällöt

7.3 Joustavat koulutusmallit

7.4 Verkottumisen pullonkaulat ja niiden poistaminen

7.5 Kuntien rooli innovaatioalustana

7.6 Loma-asukkaiden ja ikääntyvien rooli maaseudun palvelukeskusten työvoimaresurssina

7.7 Elinkeinostrategioiden päivittämisen taustaselvitykset

7.8 Koulutustarpeiden ennakointihankkeet kunta- ja kuntarypästasolla

7.9 Tutkimustulosten hyödyntämissuunnitelma ja toteutus (koulutus- ja viestintäprojekti)

7.10 TE-keskusten elinkeinopolitiikan hallinnollisten käytöntöjen kehittäminen

7.11 Tilastointikäytäntöjen kehittäminen kuvaamaan toimintojen monipaikkaisuutta 

7.12 Laajakaistaverkot - tarveselvitys tulevaisuuden klusterien näkökulmasta 

7.13 Kunta- ja kuntarypästason internet-työpisteiden verkot.


Ota yhteyttä ja sovi koulutustapahtumasta esimerkiksi RD Aluekehityksen Koulutusohjelmaa soveltaen: RD Aluekehityksen Koulutusohjelmamalli.

Yrjö Myllylä, Delfoi-manager
________________________________
Oy Aluekehitys RD
Meriusva 5
02320 ESPOO

http://aluekehitys.internetix.fi
gsm.+ 358 500 450 578
e.mail:aluekehitys@saunalahti.fi
________________________________

Uutiset
RD Info 3/2011: "Arktinen teknologia - avain KASVUUN" - Teknologiateollisuus ry:n Visio 1/2011 lehden haastattelussa Yrjö Myllylä, STX Finlandin toimitusjohtaja ja TEMin kehitysjohtaja; Tulevaisuusvaliokunnan Sopimusten Venäjä 2030 käsittely suuressa salissa ja esittely Tieteiden talolla; Euroopan unionin paras ennakointikäytäntö valittu Brysselissä - Yrjö Myllylä / RD Aluekehitys Oy mukana kehittämässä palkittua TKTT-tutkimuskonseptia
24.3.2011
Arktinen ja Itämeren kasvualue Suomen intressien polttopisteessä -TEM alueiden kehittämisyksikön tilaama raportti on ilmestynyt. Yrjö Myllylä siirtyy Tulevaisuuden tutkimuskeskukseen määräajaksi toteuttamaan Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessin Delfoi-sovellusta.
14.8.2010
Suomen Tietokirjailijat ry on myöntänyt vuodelle 2009 Yrjö Myllylälle apurahan kirjan kirjoittamiseksi. Kirjan työnimi on "DELFOI-MENETELMÄ ALUEKEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ". Delfoi-menetelmä oikein käytettynä onkin mitä parhain ennakoinnin ja arvioinnin väline.
22.5.2009
"Industrial, Logistic and Social Future of the Murmansk Region until 2025 - Summary of the Doctoral Dissertation by Yrjö Myllylä" book published 2.6.2008 in Helsinki at Säätytalo. The Sponsor of the publication: Cargotec Corporation, Aker Arctic Technology Inc., Finstaship Shipping Enterprise, Lapland Chamber of Commerce, Municipality of Salla, Barents Group Oy, Management & Transportation Experts Matrex Oy and Oy Aluekehitys RD.
7.6.2008
Vaurastuminen kansallisena velvollisuutena -selvitysraportti luovutettiin pääministerille valtioneuvoston linnassa 18.10.2006 julkistamistilaisuudessa. Mukana tilaisuudessa oli myös loppuraportin kirjoittamisesta keskeisesti vastannut selvityshankkeen pääsihteerinä toiminut Yrjö Myllylä (kuva vas.)
18.10.2006
Pääasiassa MMM:n rahoittama tutkimusraportti on ilmestynyt KTM Rahoitetut tutkimukset 10/2005 sarjassa. Raportissa valtakunnallinen kasvuyrityslähtöinen paneeli arvioi vaikuttavia trendejä, klustereiden kehitystä kuntatyypeittäin sekä tarvittavia kehittämistoimia. Raportti on hyvää tausta-aineistoa EU:n ohjelmakaudelle 2007-2013.
15.2.2006