website stats
ETUSIVU KOULUTUS: NexusDelfix RD-DELFOI-TUOTTEET HENKILÖRESURSSIT JULKAISUT REFERENSSIT ASIAKKAAT JA LINKIT YRITYS PALAUTE
Ajankohtaista
Luonnonvarojen merkitys taloudessa kasvaa. Tämä edellyttää uusia strategiota valtiolta, suuryrityksiltä ja pk-sektorilta, koko yhteiskunnalta. Osaaminen ja koulutus ja muu toiminta on suunnattava uudelleen. Ajankohtaisina hankkeina käynnistynyt mm. Arktisen meriteknologian ennakointi, päättyneitä mm. Luonnonvarojen ja siihen liittyvän tutkimuksen suuntaamisen ennakointi. Suomalaiset ennakointikäytännöt arvostettuja maailmalla. Seuraa koulutustapahtumia.
7.4.2012
EU:n paras alueellisen ennakoinnin käytäntö esillä Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kesäseminaarissa 18.8.2011. Esitelmää voi seurata reaaliajassa omalta työpöydältä ja myöhemmin tallenteena, joka löytynee Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kotisivuilta. Esitelmän pitää menetelmän kehittämiseen RD Aluekehityksen nimissä osallistunut Yrjö Myllylä.
12.8.2011
Varsinais-Suomen projekti-insinööritoimistot ovat keskeisiä myös kansallisen työllisyyden näkökulmasta, koska ne suunnittelevat ja myyvät mm. meriteollisuuden tuotteita, kuten laivoja ja muita kuljetus- ja lastinkäsittelyvälineitä.. Lue lisää.
2.4.2009
Tervetuloa väitöstilaisuuteen Joensuuhun 28.12.2007 kello 12 alkaen. Väitöskirjan aiheena on "Murmanskin alueen teollinen, logistinen ja sosiaalinen kehitys vuoteen 2025".
19.12.2007
Seuraavat kesällä 2007 valmistuneet lyhyen tähtäimen ennakoinnin tutkimusraportit esiteltiin 22.8.2007 Varsinais-Suomen TE-keskuksen järjestämässä ennakointiseminaarissa Turussa.
10.10.2007
Koulutus
Väitös Maanpuolustuskorkeakoulussa 11.6.2010, Delfoi-koulutusta 11.-12.6. Mikkelissä, Tulevaisuusvaliokunnan "Sopimusten Venäjä 2030" raportin julkistaminen, Arktisen strategian valmistelu, "Pohjoinen luottamus" innovaatio ym. ajankohtaista koulutussuunnittelun pohjaksi
4.6.2010
Luoteis-Venäjän taloudellisen kehityksen skenaariot - vaikutuksia talouteen, ympäristöön ja turvallisuuteen analysoitava
9.12.2009
Oletko kiinnostunut henkilökohtaisesti tekemään opinnäytetyön Delfoi-sovelluksena? Voit osallistua avoimen korkeakoulun Delfoi-kurssille.
22.5.2009
Alueellisen yritys- ja innovaatiotoiminnan vahvistaminen on ajankohtaista. Teemaan liittyen RD Aluekehitys tarjoaa koulutuksen suunnittelua ja toteutusta. Kouluttajana toimii mm. johtava alueellisen ennakoinnin asiantuntija Yrjö Myllylä.
29.10.2006
Ennakointitutkimusraporttien pohjalta on tarjolla koulutusta 7 eri teema-alueella keskusten, vuorovaikutusalueiden, ydinmaaseudun ja harvaan asutun maaseudun näkökulmasta. Valitse teemat ja sovi koulutuksesta alueellasi.
19.3.2006

Teknisen palvelualan työvoiman- ja koulutuksen tarvetutkimus (TKTT) raportti julkistettu Varsinais-Suomessa

***

Uusi uutinen: TKTT-konsepti palkittiin Euroopan parhaimpana ennakointikäytäntönä - EU on siis evaluoinut tämän Euroopan parhaimmaksi ennakointikäytännöksi!

EU-komission järjestämä Rakennemuutoksen ennakointi- ja hallintaseminaari pidettiin 18.-19.10. 2010 Brysselissä. Myös Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Jouni Marttinen osallistui tilaisuuteen kutsuttuna asiantuntijana .

Tätä seminaaria on edeltänyt 27 EU-maassa järjestetyt maakohtaiset seminaarit, joissa kukin maa on esitellyt omia rakennemuutoksen ennakointi- ja hallintakäytäntöjään. Marttinen osallistui myös Suomen maakohtaiseen seminaariin, jossa hän esitteli alue- ja paikallistason ennakointiprosesseja, lähinnä yrityshaastatteluita (Harava- ja TKTT-haastattelut), asiantuntijaraatityöskentelyä sekä ammattibarometriä. Maakohtaisten seminaarien järjestämisestä vastasi ILO:n alainen International Training Centre (ITC), joka toimii Torinossa.

Tässä Brysselin kokouksessa esitettiin mm. EU-komission/ILO(ITC):n evaluoimina parhaiksi käytännöiksi arvioidut ennakointiprosessit. Tälle listalle oli päässyt kaksi suomalaista käytäntöä/prosessia; toinen on ministeriöiden ennakointiverkosto ja toinen Jouni Marttisen johdolla Varsinais-Suomessa edelleen kehittämä ns. TKTT-prosessi (ks. kuva alla).

(Valokuva: Jouni Marttinen)

***

Teknisen palvelun TKTT-raportti on TKTT-konseptin toteutuksen kirkas ellei peräti kirkkain helmi ja hyvä esimerkki - onnistuneiden sovellusten takana on ihmiset, hyvä tiimi ja yhteistyö:

Varsinais-Suomen meriteollisuusklusteri merkittävä myös valtakunnallisesti

Maaliskuun lopussa 2009 julkistettiin Varsinais-Suomen teknisen palvelualan tarvetutkimus. Tutkimuksella on myös valtakunnallista merkitystä, mm. sen vuoksi, että Varsinais-Suomessa monet projekti-insinööritoimistot suunnittelevat ja myyvät mm. keskeisiä meriteollisuustuotteita, jotka työllistävät valmistajia ympäri Suomea. Esimerkiksi laivojen valmistamiseen liittyy paljon alihankintatyötä ympäri Suomea. Parhaimmillaan tutkimus voi olla suuntaamassa toimintaa uutta kasvua tukevaksi.

_ _ _

Hyvän konsulttitoimeksiannon edellytyksenä on kautta aikojen pidetty sitoutunutta tilaajaa - tässäkin hankkeessa mahdolliset ruusut kuuluvat ennen muuta sitoutuneelle tilaajataholle, jota edustivat tutkija Jouni Marttinen ja yksikön päällikkö Tuula Purmonen. Vaativa ja eteenpäin pyrkivä tilaaja vaikuttaa myös konsultin tarjoaman kehittymiseen.

- - -

Varsinais-Suomen TE-keskuksen pohjatyö yhdessä haastateltujen yritysten kanssa antoivat tehdylle tutkimukselle hyvän pohjan.

Tulosta Teknisen palvelualan raportin pdf-versio:

TULOSTA TKTT-TEKNISET PALVELUT -RAPORTIN PDF-VERSIO http://www.luotain.fi/julkaisut/TkktTeknistenPalveluidenYhteenveto.pdf

TKTT-TIIVISTELMÄ/ESITE

http://www.luotain.fi/julkaisut/TKTT%20Teknpalvelutiedote%2008%20tiivistelma.pdf 

Peruslähtökohtana yritysten kasvokkain haastettelut - internet ja sosiaalinen media mukana

Tutkimuksessa peruslähtökohtana on 29 insinööritoimiston face-to-face haastettelut syksyllä 2008, jonka pohjalta asiantuntijaraati kokoontui joulukuussa ja ja jatkoi keskustelua kokeiluluontoisesti ns. ning-foorumilla. Tuotokset arvotettiin ja täsmennettiin ns. eDelfoi-kyselykierroksella alkuvuodesta 2009.  Hanke on ollut RD Aluekehityksellä työn alla marraskuusta 2008, sitä ennen TE-toimistojen edustajat olivat tehneet perushaastattelut / perusaineiston keräyksen syys-lokakuussa 2008.

Varsinais-Suomen TE-keskus eturintamassa ennakoinnin public-private -yhteistyössä

Varsinais-Suomen TE-keskusta voidaankin pitää edistyksellisenä ennakoinnin public-private -kumppanuudessa mm. TKTT-konseptin toteutuksessa ja kehittämisessä. Monet muut TE-keskukset toteuttavat konseptia ja ennakointia vielä kokonaan viranomaistyönä. Varsinais-Suomen TE-keskuksen osalta public-private toiminta on tässä mielessä puheen lisäksi myös käytäntöä. Yksityisen sektorin kanssa tehtynä prosessiin saadaan mm. uusia ajanmukaisia dynaamisia ulottuvuuksia (esim. internetin tehokas hyödyntäminen). Konseptin kehittyminen varmistetaan esimerkiksi kun kilpailevat konsultit oppivat toisiltaan ja pyrkivät parantamaan omaa edellistä suoritusta ja suoritusta verrattuna toisen konsultin suoritukseen kierros kierrokselta, joko omasta tai tilaajan vaatimuksesta. Samalla varmistetaan konseptin vaikuttavuus aluekehittämisen ja yritysten kehittymisen näkökulmasta. Vastaavia raportteja Aluekehitys on tehnyt aiemmin myös muissa toimialoissa Varsinais-Suomen TE-keskukselle, kuten Talonrakentaminen, Ravintolapalvelut ja Siivous- ja kotitalouspalvelut vuonna 2007 (ks. www.luotain.fi). Jatkossa mm. Aluekehityksen näkemyksen mukaan ehkä tulosten kohderyhmälähtöisen viestittämisen kehittäminen on yksi keskeisimpiä TKTT-prosessin kehittämisen painopistealueita. Aluekehitys toivookin pääsevänsä osallistumaan tulevaisuudessa myös muiden TE-keskusten ja ministeriöiden ennakoinnin tarjouskilpailuihin, TKTT-ja muiden ennakointituotteiden osalta.

TKTT-konsepti voidaan tulkita myös Delfoi-prosessiksi ja innovaatiojärjestelmäksi - tuloksia laitettiin jo toimeen prosessin aikana: "Kaasu pohjaan ja Barentsiin" tilaisuus 9.4.Turussa

RD Aluekehitys katsoo TKTT-prosessia tärkeänä pitämänsä Delfoi-soveltamisen konseptin silmälasien lävitse. TKTT-konsepti täyttää pitkälti Delfoi-soveltamisen peruspiirteet: perustuu asiantuntijuuteen, hyödyntää anonyymisyyttä, iteratiivisuutta ja palautetta. Raportin suositukset näyttävät osittain olevan realisoitumassa jo tutkimus- ja julkaisuprosessin aikana, kuten ammattimaisesti tehdyssä tekemään pyrkivässä Delfoi-sovelluksessa pitääkin tapahtua: Varsinais-Suomessa katsotaan mm. aktiivisesti ylös Barentsin ja Murmanskin suuntaan. Tapahtuman "Kaasu pohjaan ja Barentsiin"  9.4. Park Hotelli Turku, Rauhankatu 1, kello 8-10, tarkempi kutsu ja info osoitteessa  http://www.te-keskus.fi/Public/?ContentID=21218&NodeID=10530&area=7652, (ks. raportin jatkotoimenpide no 5/14., sivu 47). Mukana olevat tahot ovat laittaneet ryhmän tuloksen jo toimeen! Tosin tärkein jatkotoimenpide oli ympäristö- ja energiateknologian uusien liiketoimintamahdollisuuksien kartoitus, jossa toivottavasti päästään etenemään niin ikään vauhdikkaasti.

Tiimi valmiina uusiin haasteisiin ja toimeksiantoihin!

Raportin tehnyt Oy Aluekehitys RD Yrjö Myllylä yhdessä raportin tehneen avustavan tiiminsä kanssa - Olavi Linturi, Marcus Linden, Jenni Linturi ja Hannu Linturi  ym.  - on valmiina tarttumaan uusiin ennakoinnin ja strategiaprosessien haasteisiin! Mukana tiimissä on mm. eturintaman käytänteet tietotekniikan hyödyntämisessä - saihan Hannu Linturi mm. näistä ansioista Tulevaisuudentutkimuksen seura ry:n Tulevaisuuspalkinto 2008 -tunnustuksen. Näin sovellusten vuorovaikutuksessa jatkuvasti kehittyvä www.edelfoi.fi alusta on aina uusimpana versiona ominaisuuksineen mukana. Ks. lisätietoja www.rdmarketinfo.net, www.edelfoi.fi tai http://www.futurasociety.fi/2006/Mikkeli.htm:

Uutiset
RD Info 3/2011: "Arktinen teknologia - avain KASVUUN" - Teknologiateollisuus ry:n Visio 1/2011 lehden haastattelussa Yrjö Myllylä, STX Finlandin toimitusjohtaja ja TEMin kehitysjohtaja; Tulevaisuusvaliokunnan Sopimusten Venäjä 2030 käsittely suuressa salissa ja esittely Tieteiden talolla; Euroopan unionin paras ennakointikäytäntö valittu Brysselissä - Yrjö Myllylä / RD Aluekehitys Oy mukana kehittämässä palkittua TKTT-tutkimuskonseptia
24.3.2011
Arktinen ja Itämeren kasvualue Suomen intressien polttopisteessä -TEM alueiden kehittämisyksikön tilaama raportti on ilmestynyt. Yrjö Myllylä siirtyy Tulevaisuuden tutkimuskeskukseen määräajaksi toteuttamaan Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessin Delfoi-sovellusta.
14.8.2010
Suomen Tietokirjailijat ry on myöntänyt vuodelle 2009 Yrjö Myllylälle apurahan kirjan kirjoittamiseksi. Kirjan työnimi on "DELFOI-MENETELMÄ ALUEKEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ". Delfoi-menetelmä oikein käytettynä onkin mitä parhain ennakoinnin ja arvioinnin väline.
22.5.2009
"Industrial, Logistic and Social Future of the Murmansk Region until 2025 - Summary of the Doctoral Dissertation by Yrjö Myllylä" book published 2.6.2008 in Helsinki at Säätytalo. The Sponsor of the publication: Cargotec Corporation, Aker Arctic Technology Inc., Finstaship Shipping Enterprise, Lapland Chamber of Commerce, Municipality of Salla, Barents Group Oy, Management & Transportation Experts Matrex Oy and Oy Aluekehitys RD.
7.6.2008
Vaurastuminen kansallisena velvollisuutena -selvitysraportti luovutettiin pääministerille valtioneuvoston linnassa 18.10.2006 julkistamistilaisuudessa. Mukana tilaisuudessa oli myös loppuraportin kirjoittamisesta keskeisesti vastannut selvityshankkeen pääsihteerinä toiminut Yrjö Myllylä (kuva vas.)
18.10.2006
Pääasiassa MMM:n rahoittama tutkimusraportti on ilmestynyt KTM Rahoitetut tutkimukset 10/2005 sarjassa. Raportissa valtakunnallinen kasvuyrityslähtöinen paneeli arvioi vaikuttavia trendejä, klustereiden kehitystä kuntatyypeittäin sekä tarvittavia kehittämistoimia. Raportti on hyvää tausta-aineistoa EU:n ohjelmakaudelle 2007-2013.
15.2.2006