website stats
ETUSIVU KOULUTUS: NexusDelfix RD-DELFOI-TUOTTEET HENKILÖRESURSSIT JULKAISUT REFERENSSIT ASIAKKAAT JA LINKIT YRITYS PALAUTE
Ajankohtaista
Luonnonvarojen merkitys taloudessa kasvaa. Tämä edellyttää uusia strategiota valtiolta, suuryrityksiltä ja pk-sektorilta, koko yhteiskunnalta. Osaaminen ja koulutus ja muu toiminta on suunnattava uudelleen. Ajankohtaisina hankkeina käynnistynyt mm. Arktisen meriteknologian ennakointi, päättyneitä mm. Luonnonvarojen ja siihen liittyvän tutkimuksen suuntaamisen ennakointi. Suomalaiset ennakointikäytännöt arvostettuja maailmalla. Seuraa koulutustapahtumia.
7.4.2012
EU:n paras alueellisen ennakoinnin käytäntö esillä Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kesäseminaarissa 18.8.2011. Esitelmää voi seurata reaaliajassa omalta työpöydältä ja myöhemmin tallenteena, joka löytynee Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kotisivuilta. Esitelmän pitää menetelmän kehittämiseen RD Aluekehityksen nimissä osallistunut Yrjö Myllylä.
12.8.2011
Varsinais-Suomen projekti-insinööritoimistot ovat keskeisiä myös kansallisen työllisyyden näkökulmasta, koska ne suunnittelevat ja myyvät mm. meriteollisuuden tuotteita, kuten laivoja ja muita kuljetus- ja lastinkäsittelyvälineitä.. Lue lisää.
2.4.2009
Tervetuloa väitöstilaisuuteen Joensuuhun 28.12.2007 kello 12 alkaen. Väitöskirjan aiheena on "Murmanskin alueen teollinen, logistinen ja sosiaalinen kehitys vuoteen 2025".
19.12.2007
Seuraavat kesällä 2007 valmistuneet lyhyen tähtäimen ennakoinnin tutkimusraportit esiteltiin 22.8.2007 Varsinais-Suomen TE-keskuksen järjestämässä ennakointiseminaarissa Turussa.
10.10.2007
Koulutus
Väitös Maanpuolustuskorkeakoulussa 11.6.2010, Delfoi-koulutusta 11.-12.6. Mikkelissä, Tulevaisuusvaliokunnan "Sopimusten Venäjä 2030" raportin julkistaminen, Arktisen strategian valmistelu, "Pohjoinen luottamus" innovaatio ym. ajankohtaista koulutussuunnittelun pohjaksi
4.6.2010
Luoteis-Venäjän taloudellisen kehityksen skenaariot - vaikutuksia talouteen, ympäristöön ja turvallisuuteen analysoitava
9.12.2009
Oletko kiinnostunut henkilökohtaisesti tekemään opinnäytetyön Delfoi-sovelluksena? Voit osallistua avoimen korkeakoulun Delfoi-kurssille.
22.5.2009
Alueellisen yritys- ja innovaatiotoiminnan vahvistaminen on ajankohtaista. Teemaan liittyen RD Aluekehitys tarjoaa koulutuksen suunnittelua ja toteutusta. Kouluttajana toimii mm. johtava alueellisen ennakoinnin asiantuntija Yrjö Myllylä.
29.10.2006
Ennakointitutkimusraporttien pohjalta on tarjolla koulutusta 7 eri teema-alueella keskusten, vuorovaikutusalueiden, ydinmaaseudun ja harvaan asutun maaseudun näkökulmasta. Valitse teemat ja sovi koulutuksesta alueellasi.
19.3.2006

RD Info 8/2011

"RD Aluekehitys - Valtakunnallinen vaikuttaja, alueellinen kehittäjä, paikallinen toimija"

EU:n paras alueellinen ennakointikäytäntö esittelyssä Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kesäseminaarissa

Tulevaisuuden ennakointi

AJANKOHTAISTA KOULUTUSTA - EU:N PARHAIMMAN ALUEELLISEN ENNAKOINTIKÄYTÄNNÖN ESITTELY. Yrjö Myllylä esittelee RD Aluekehityksen nimissä osittain kehitettyä EU:n 27 maan evaluoinnissa parhaimmaksi ennakointikäytännöksi valittua ennakointikonseptia 18.8.2011 Tulevaisuuden tutkimuksen kesäseminaarissa Mikkelin Otavassa. Linkisssä ohjelma ja tiedot osallistumista varten omalta koneelta seuraavamista varten: http://paja.internetix.fi/2011/08/kaksoisseminaarilla-pain-tulevaisuutta/

.

Lisätietoja EU:n parhaimmasta alueellisesta ennakointikäytännöstä löydät tästä linkistä. Ota yhteyttä, jos haluat sille sovellusmahdollisuuksia.

.

Nyt on ajankohtaista käynnistää osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointihankkeet. Helsinki-case 2015 on yksi esimerkki, jossa on hyödynnetty palkitun ennakointikäytännön elementtejä. Lue lisää esimerkiksi tästä.

.

Strategiaprosessit

"POHJOISUUDESTA SUOMEN TALOUSELÄMÄN KIVIJALKA" 

Jokainen artikkelin alateema, kappale ja lause tarjoaa mahdollisuuden syventäviin ja erittäin ajankohtaisiin artikkeleihin, esityksiin, tai hankesovelluksiin. Katso artikkeli ja lisätiedot tästä.

.

Aluekehitys

KOILLIS-SUOMEN ELINKEINOSTRATEGIA 2011-2015 esimerkki EU:n parhaimman ennakointikäytännön soveltamisesta.

Aluekehityksen osaltaan kehittämää ja palkittua EU:n parhaimpaa alueellisen ennakoinnin käytäntöä on sovellettu mm. Koillis-Suomen elinkeinostrategiassa, jonka toteutukseen Yrjö Myllylä osallistui Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen nimissä. Katso Koillis-Suomen elinkeinostrategia 2011-2015 -luonnos tästä. Delfoi-prosessissa ja work shopeissa tuottettuja tuloksia ja johtopäätöksiä käsiteltiin Koillis-Suomen tulevaisuusverstaassa 4.3.2011 Kuusamon Rukalla Rantasipin Kitka-salissa. Katso esitykset YouTube-videoina tästä. Muut materiaalit löydät mm. sosiaalisen median ning-ympäristöstä http://delfoi.ning.com ja luonnollisesti Naturpoliksen sivuilta tästä. Hanke toteutettiin osana Koillis-Suomen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaa.

.

Selvitykset ja tutkimukset

Yrjö Myllylä on toteuttanut Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen nimissä seuraavat hankkeet, joiden loppuraportit (tai niiden luonnokset) ilmestyivät heinäkuussa 2011:

.

Ministeri Sinnemäen aloitteesta toteutettiin huhti-toukokuussa nopeatemoinen selvitys, jonka loppuraportin tiedot ovat seuraavat:

Myllylä, Yrjö (2011). Vuokratyvöoiman käytön syitä yrityksissä, joissa on käyty yt-neuvotteluita. 45 s. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Työ- ja yrittäjyys, 29/2011.

.

Myllylä osallistui niin ikään strategisesti tärkeän EU:n Blue Sky -ohjelman iKnow-hankkeen toteutukseen keskeisesti kesällä 2011, vastaten keskeisesti "kansallisesta Delfoi-kyselystä", tietojenkäsittelystä ja tulosten raportoinnista Suomen osalta, luoden samalla mallin hankkeen muille partnereille Iso-Britanniaan, Saksaan, Tsekin Tasavaltaan ja Israeliin. Tiivistä kesästä selvittiin soveltamalla etenkin Aluekehityksen toiminnassa hiottuja käytäntöjä ja Tulevaisuuden tutkimuksen keskuksen kollegojen tuella. Loppuraportit käsitellään myöhemmin Brysselissä Komission konferenssissa eikä niistä ole julkisuuteen toimitettavia raportteja vielä olemassa. Hankkeen sivut löytyvät kuitenkin osoitteesta http://iknowfutures.eu .

Myllylä, Yrjö (2011). iKnow Delphi 2.0 / National Survey: Country Report Finland, draft version 31.7.2011. 104 s. Tulevaisuuden tutkimuskeskus / iKnow Project - WP5.

Toivottavasti em. antavat virikkeitä uusien hankkeiden käynnistämiseksi! Nyt on korkea aika käynnistää uusia prosesseja ja vastatendessejä maailmantalouden uhkaavia trendejä vastaan.

Ota rohkeasti yhteyttä uusien hankkeiden käynnistämiseksi. Tällä hetkellä on tilaa uusille merkittävillekin avauksille. Yrjö Myllylän asiantuntemus voi olla tilanteen salliessa RD Aluekehityksen lisäksi myös Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kautta.

Uutiset
RD Info 3/2011: "Arktinen teknologia - avain KASVUUN" - Teknologiateollisuus ry:n Visio 1/2011 lehden haastattelussa Yrjö Myllylä, STX Finlandin toimitusjohtaja ja TEMin kehitysjohtaja; Tulevaisuusvaliokunnan Sopimusten Venäjä 2030 käsittely suuressa salissa ja esittely Tieteiden talolla; Euroopan unionin paras ennakointikäytäntö valittu Brysselissä - Yrjö Myllylä / RD Aluekehitys Oy mukana kehittämässä palkittua TKTT-tutkimuskonseptia
24.3.2011
Arktinen ja Itämeren kasvualue Suomen intressien polttopisteessä -TEM alueiden kehittämisyksikön tilaama raportti on ilmestynyt. Yrjö Myllylä siirtyy Tulevaisuuden tutkimuskeskukseen määräajaksi toteuttamaan Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessin Delfoi-sovellusta.
14.8.2010
Suomen Tietokirjailijat ry on myöntänyt vuodelle 2009 Yrjö Myllylälle apurahan kirjan kirjoittamiseksi. Kirjan työnimi on "DELFOI-MENETELMÄ ALUEKEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ". Delfoi-menetelmä oikein käytettynä onkin mitä parhain ennakoinnin ja arvioinnin väline.
22.5.2009
"Industrial, Logistic and Social Future of the Murmansk Region until 2025 - Summary of the Doctoral Dissertation by Yrjö Myllylä" book published 2.6.2008 in Helsinki at Säätytalo. The Sponsor of the publication: Cargotec Corporation, Aker Arctic Technology Inc., Finstaship Shipping Enterprise, Lapland Chamber of Commerce, Municipality of Salla, Barents Group Oy, Management & Transportation Experts Matrex Oy and Oy Aluekehitys RD.
7.6.2008
Vaurastuminen kansallisena velvollisuutena -selvitysraportti luovutettiin pääministerille valtioneuvoston linnassa 18.10.2006 julkistamistilaisuudessa. Mukana tilaisuudessa oli myös loppuraportin kirjoittamisesta keskeisesti vastannut selvityshankkeen pääsihteerinä toiminut Yrjö Myllylä (kuva vas.)
18.10.2006
Pääasiassa MMM:n rahoittama tutkimusraportti on ilmestynyt KTM Rahoitetut tutkimukset 10/2005 sarjassa. Raportissa valtakunnallinen kasvuyrityslähtöinen paneeli arvioi vaikuttavia trendejä, klustereiden kehitystä kuntatyypeittäin sekä tarvittavia kehittämistoimia. Raportti on hyvää tausta-aineistoa EU:n ohjelmakaudelle 2007-2013.
15.2.2006