website stats
ETUSIVU KOULUTUS: NexusDelfix RD-DELFOI-TUOTTEET HENKILÖRESURSSIT JULKAISUT REFERENSSIT ASIAKKAAT JA LINKIT YRITYS PALAUTE
Ajankohtaista
Luonnonvarojen merkitys taloudessa kasvaa. Tämä edellyttää uusia strategiota valtiolta, suuryrityksiltä ja pk-sektorilta, koko yhteiskunnalta. Osaaminen ja koulutus ja muu toiminta on suunnattava uudelleen. Ajankohtaisina hankkeina käynnistynyt mm. Arktisen meriteknologian ennakointi, päättyneitä mm. Luonnonvarojen ja siihen liittyvän tutkimuksen suuntaamisen ennakointi. Suomalaiset ennakointikäytännöt arvostettuja maailmalla. Seuraa koulutustapahtumia.
7.4.2012
EU:n paras alueellisen ennakoinnin käytäntö esillä Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kesäseminaarissa 18.8.2011. Esitelmää voi seurata reaaliajassa omalta työpöydältä ja myöhemmin tallenteena, joka löytynee Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kotisivuilta. Esitelmän pitää menetelmän kehittämiseen RD Aluekehityksen nimissä osallistunut Yrjö Myllylä.
12.8.2011
Varsinais-Suomen projekti-insinööritoimistot ovat keskeisiä myös kansallisen työllisyyden näkökulmasta, koska ne suunnittelevat ja myyvät mm. meriteollisuuden tuotteita, kuten laivoja ja muita kuljetus- ja lastinkäsittelyvälineitä.. Lue lisää.
2.4.2009
Tervetuloa väitöstilaisuuteen Joensuuhun 28.12.2007 kello 12 alkaen. Väitöskirjan aiheena on "Murmanskin alueen teollinen, logistinen ja sosiaalinen kehitys vuoteen 2025".
19.12.2007
Seuraavat kesällä 2007 valmistuneet lyhyen tähtäimen ennakoinnin tutkimusraportit esiteltiin 22.8.2007 Varsinais-Suomen TE-keskuksen järjestämässä ennakointiseminaarissa Turussa.
10.10.2007
Koulutus
Väitös Maanpuolustuskorkeakoulussa 11.6.2010, Delfoi-koulutusta 11.-12.6. Mikkelissä, Tulevaisuusvaliokunnan "Sopimusten Venäjä 2030" raportin julkistaminen, Arktisen strategian valmistelu, "Pohjoinen luottamus" innovaatio ym. ajankohtaista koulutussuunnittelun pohjaksi
4.6.2010
Luoteis-Venäjän taloudellisen kehityksen skenaariot - vaikutuksia talouteen, ympäristöön ja turvallisuuteen analysoitava
9.12.2009
Oletko kiinnostunut henkilökohtaisesti tekemään opinnäytetyön Delfoi-sovelluksena? Voit osallistua avoimen korkeakoulun Delfoi-kurssille.
22.5.2009
Alueellisen yritys- ja innovaatiotoiminnan vahvistaminen on ajankohtaista. Teemaan liittyen RD Aluekehitys tarjoaa koulutuksen suunnittelua ja toteutusta. Kouluttajana toimii mm. johtava alueellisen ennakoinnin asiantuntija Yrjö Myllylä.
29.10.2006
Ennakointitutkimusraporttien pohjalta on tarjolla koulutusta 7 eri teema-alueella keskusten, vuorovaikutusalueiden, ydinmaaseudun ja harvaan asutun maaseudun näkökulmasta. Valitse teemat ja sovi koulutuksesta alueellasi.
19.3.2006

Valtakunnallinen vaikuttaja, alueellinen kehittäjä, paikallinen toimija

ALUEKEHITYS JA TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI

Heinäkuussa 2010 on ilmestynyt YTT Yrjö Myllylän RD Aluekehitys Oy:stä kirjoittama raportti

"Arktinen ja Itämeren kasvualue Suomen intressien polttopisteessä" (TEM, alueiden kehittämisyksikkö 43/2010)   Pdf-muotoinen raportti on ao. linkissä

  • http://www.tem.fi/files/27375/TEM_43_2010_netti.pdfyTiivistelmä, julkaisu- ja painetun version tilaustiedot löytyvät myös ao. linkeistä
  • TEM: http://www.tem.fi/julkaisut?C=98033&xmid=4397
  • Edita: http://netmarket.edita.fi/cgi-bin/netmarket/webprog/item/page.htm?itemCode1=227-407-6&RowNum=0
  • Raporttiluonnos jaettiin kesäkuun alussa mm. 8.4. perustetun Arktisen neuvottelukunnan tausta-aineistoksi. Raportin suosituksia implementoitiin mm. eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan Sopimusten Venäjä 2030 raportin Yrjö Myllylän kirjoittamaan artikkeliin ja siitä edelleen valiokunnan viralliseksi kannanotoksi. Tärkeänä kannanottona "Arktisen kuljetus-, energia- ja ympäristöteknologian tutkimus- ja kehittämisohjelman" perustaminen. Myös matkailun kehittäminen osana Pohjois-Euroopan matkailu, nostettiin kirjoittajan artikkelista osaksi valiokunnan kannanottoa. Tätä viimeksi mainittua aloitetta tukee myös Sopimusten Venäjä -raportin uutisointi: Ylen uutinen aiheesta klikkaamalla tästä linkistä. Sopimusten Venäjä 2030 käsitellään eduskunnan suuressa salissa 9.12.2010 klo 17.
  • Raportissa ensi kertaa esitettyä 9.4. seminaarissa syntynyttä innovaatiota "Pohjoinen luottamus" on esitelty tiettävästi  jo Islannissa EU:n kokouksessa. Raportissa on "koukkuja kuin pitkässä siimassa", yhteensä 70 numeroitua aloitetta + asiantuntijapalautteessa saadut. Tekijä on nostanut 20 kärkeen, asiantuntijpalautteen perusteella on tunnistettu niistä 2 tärkeintä työllisyys- ja elinkeinovaikutuksiltaan sekä 5 seuraavassa tärkeysryhmässä olevaa. Tärkeimpänä tekijä pitää esitettyjen hankkeiden käsittelyä alueellisissa Delfoi-paneeleissa ja teemaan liittyvien alueellisten kärkihankeaihioiden tunnistamista ja jalostamista raporttia lähtökohtana hyödyntäen.

.

STRATEGIAPROSESSIT

  • Yrjö Myllylä on siirtynyt toteuttamaan pääasiassa Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessia Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskukseen 15.8.2010-14.2.2011 väliselle ajalle. Hanketoteutuksen lisäksi yhteistyön tavoitteena on siirtää Aluekehityksen toiminnassa syntynyttä Delfoi-menetelmäkokemusta akateemiseen maailmaan syvennättäväksi ja jalostettavaksi laajemmin kansainvälisen tiedeyhteisön käyttöön. Toiseksi tavoitteena on tiedeyhteisöä hyödyntäen kehittää Delfoi-menetelmän käytännön soveltamista eri osapuolten sovellettavaksi jatkossa etenkin alueellisen kehittämisen tarpeisiin. Kolmanneksi yhteistyön tavoitteena on luoda edellytyksiä Myllylän vastuulle toimia pitkällä aikavälillä etenkin ns. politiikka-Delfoin johtavana asiantuntijana Suomessa ja kansainvälisesti.
  • Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessissa sovelletaan Delfoi-menetelmää yhdistettynä muuhun osallistumista ja vaikuttamista tukevaan toimintaan uudella tavalla. Tavoitteena on luoda hyvä käytäntö ja malli mm. KOKO-ohjelman käyttöön sekä Seudullisten kehittämiskeskusten käyttöön, ks. SEKES ry:n sivut tästä.
  • Koillis-Suomen alueen tiedote käynnistyvästä elinkeinostrategiaprosessista on Koillis-Suomen Kehittämiskeskus Naturpolis Oy:n sivustossa linkissä  http://www.dadvertising.fi/naturpolis/email.html. Koillis-Suomen alueeseen kuuluvat Kuusamo, Kemijärvi, Posio, Pelkosenniemi, Salla, Savukoski ja Taivalkoski. Elinkeinostrategiaprosessia esitellään tarkemmin sivulla http://www.naturpolis.fi/aluekehitys/koheesio-ja-kilpailukykyohjelma-koko.
  • Hankkeella on myös sosiaalisen median ympäristö, joka toimii tuotettavan materiaalin koontipaikkana ja jossa tarvittaessa kuka tahansa voi tuoda omat näkemyksensä esille hankkeeseen liittyen. Linkki hankkeen Ning-ympäristöön löytyy osoitteesta http://delfoi.ning.com.
  • On suositeltavaa, että em. jakson aikana Myllylä tarjoaa asiantuntemustaan lähinnä Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen nimissä. Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen www-sivut löydät klikkaamalla tästä. Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tiedote hankkeesta löytyy tästä.

Ks. aiemmat RD Infot:

RD Info 01/2010: RD Aluekehityksen uusi palveluesiteluonnos "Elää aikaansa edellä" on ilmestynyt. Lue ja anna palautetta! Varsinais-Suomen Vähittäiskaupan työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus on ilmestynyt - lue raportista alan näkymistä ja kehittämistarpeista! Infossa myös paljon muuta ajankohtaista yhteistyön suunnittelun pohjaksi.

RD Info 05/2010: Väitös Maanpuolustuskorkeakoulussa 11.6.2010, Delfoi-koulutusta 11.-12.6. Mikkelissä, Tulevaisuusvaliokunnan "Sopimusten Venäjä 2030" raportin julkistaminen, Arktisen strategian valmistelu, "Pohjoinen luottamus" innovaatio ym. ajankohtaista koulutussuunnittelun pohjaksi

RD Info 01/2010: RD Palveluesite ja TKTT Vähittäiskaupan työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus ilmestynyt (EU:n parhaimmaksi ennakointikäytännöksi evaluoitu.

RD Info 12/2009: "On tärkeää käynnistää arktisen kuljetus-, energia- ja ympäristöteknologian tutkimus- ja kehittämisohjelma." Oy Aluekehitys RD:n toimitusjohtaja Yrjö Myllylä kuultavana asiantuntijana Tulevaisuusvaliokunnan kokouksessa 7.10.2009. Katso myös infon muut teemat: Aluekehitys, Ennakointi, Strategiaprosessit, Tutkimukset ja selvitykset, Uudet oppimisympäristöt.

Elää aikaansa edellä - RD Aluekehitys.

Uutiset
RD Info 3/2011: "Arktinen teknologia - avain KASVUUN" - Teknologiateollisuus ry:n Visio 1/2011 lehden haastattelussa Yrjö Myllylä, STX Finlandin toimitusjohtaja ja TEMin kehitysjohtaja; Tulevaisuusvaliokunnan Sopimusten Venäjä 2030 käsittely suuressa salissa ja esittely Tieteiden talolla; Euroopan unionin paras ennakointikäytäntö valittu Brysselissä - Yrjö Myllylä / RD Aluekehitys Oy mukana kehittämässä palkittua TKTT-tutkimuskonseptia
24.3.2011
Arktinen ja Itämeren kasvualue Suomen intressien polttopisteessä -TEM alueiden kehittämisyksikön tilaama raportti on ilmestynyt. Yrjö Myllylä siirtyy Tulevaisuuden tutkimuskeskukseen määräajaksi toteuttamaan Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessin Delfoi-sovellusta.
14.8.2010
Suomen Tietokirjailijat ry on myöntänyt vuodelle 2009 Yrjö Myllylälle apurahan kirjan kirjoittamiseksi. Kirjan työnimi on "DELFOI-MENETELMÄ ALUEKEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ". Delfoi-menetelmä oikein käytettynä onkin mitä parhain ennakoinnin ja arvioinnin väline.
22.5.2009
"Industrial, Logistic and Social Future of the Murmansk Region until 2025 - Summary of the Doctoral Dissertation by Yrjö Myllylä" book published 2.6.2008 in Helsinki at Säätytalo. The Sponsor of the publication: Cargotec Corporation, Aker Arctic Technology Inc., Finstaship Shipping Enterprise, Lapland Chamber of Commerce, Municipality of Salla, Barents Group Oy, Management & Transportation Experts Matrex Oy and Oy Aluekehitys RD.
7.6.2008
Vaurastuminen kansallisena velvollisuutena -selvitysraportti luovutettiin pääministerille valtioneuvoston linnassa 18.10.2006 julkistamistilaisuudessa. Mukana tilaisuudessa oli myös loppuraportin kirjoittamisesta keskeisesti vastannut selvityshankkeen pääsihteerinä toiminut Yrjö Myllylä (kuva vas.)
18.10.2006
Pääasiassa MMM:n rahoittama tutkimusraportti on ilmestynyt KTM Rahoitetut tutkimukset 10/2005 sarjassa. Raportissa valtakunnallinen kasvuyrityslähtöinen paneeli arvioi vaikuttavia trendejä, klustereiden kehitystä kuntatyypeittäin sekä tarvittavia kehittämistoimia. Raportti on hyvää tausta-aineistoa EU:n ohjelmakaudelle 2007-2013.
15.2.2006