website stats
ETUSIVU KOULUTUS: NexusDelfix RD-DELFOI-TUOTTEET HENKILÖRESURSSIT JULKAISUT REFERENSSIT ASIAKKAAT JA LINKIT YRITYS PALAUTE
Ajankohtaista
Luonnonvarojen merkitys taloudessa kasvaa. Tämä edellyttää uusia strategiota valtiolta, suuryrityksiltä ja pk-sektorilta, koko yhteiskunnalta. Osaaminen ja koulutus ja muu toiminta on suunnattava uudelleen. Ajankohtaisina hankkeina käynnistynyt mm. Arktisen meriteknologian ennakointi, päättyneitä mm. Luonnonvarojen ja siihen liittyvän tutkimuksen suuntaamisen ennakointi. Suomalaiset ennakointikäytännöt arvostettuja maailmalla. Seuraa koulutustapahtumia.
7.4.2012
EU:n paras alueellisen ennakoinnin käytäntö esillä Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kesäseminaarissa 18.8.2011. Esitelmää voi seurata reaaliajassa omalta työpöydältä ja myöhemmin tallenteena, joka löytynee Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kotisivuilta. Esitelmän pitää menetelmän kehittämiseen RD Aluekehityksen nimissä osallistunut Yrjö Myllylä.
12.8.2011
Varsinais-Suomen projekti-insinööritoimistot ovat keskeisiä myös kansallisen työllisyyden näkökulmasta, koska ne suunnittelevat ja myyvät mm. meriteollisuuden tuotteita, kuten laivoja ja muita kuljetus- ja lastinkäsittelyvälineitä.. Lue lisää.
2.4.2009
Tervetuloa väitöstilaisuuteen Joensuuhun 28.12.2007 kello 12 alkaen. Väitöskirjan aiheena on "Murmanskin alueen teollinen, logistinen ja sosiaalinen kehitys vuoteen 2025".
19.12.2007
Seuraavat kesällä 2007 valmistuneet lyhyen tähtäimen ennakoinnin tutkimusraportit esiteltiin 22.8.2007 Varsinais-Suomen TE-keskuksen järjestämässä ennakointiseminaarissa Turussa.
10.10.2007
Koulutus
Väitös Maanpuolustuskorkeakoulussa 11.6.2010, Delfoi-koulutusta 11.-12.6. Mikkelissä, Tulevaisuusvaliokunnan "Sopimusten Venäjä 2030" raportin julkistaminen, Arktisen strategian valmistelu, "Pohjoinen luottamus" innovaatio ym. ajankohtaista koulutussuunnittelun pohjaksi
4.6.2010
Luoteis-Venäjän taloudellisen kehityksen skenaariot - vaikutuksia talouteen, ympäristöön ja turvallisuuteen analysoitava
9.12.2009
Oletko kiinnostunut henkilökohtaisesti tekemään opinnäytetyön Delfoi-sovelluksena? Voit osallistua avoimen korkeakoulun Delfoi-kurssille.
22.5.2009
Alueellisen yritys- ja innovaatiotoiminnan vahvistaminen on ajankohtaista. Teemaan liittyen RD Aluekehitys tarjoaa koulutuksen suunnittelua ja toteutusta. Kouluttajana toimii mm. johtava alueellisen ennakoinnin asiantuntija Yrjö Myllylä.
29.10.2006
Ennakointitutkimusraporttien pohjalta on tarjolla koulutusta 7 eri teema-alueella keskusten, vuorovaikutusalueiden, ydinmaaseudun ja harvaan asutun maaseudun näkökulmasta. Valitse teemat ja sovi koulutuksesta alueellasi.
19.3.2006

Työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimusraportteja julkistettiin Varsinais-Suomessa

Kesällä 2007 valmistuneet lyhyen tähtäimen ennakointitutkimusraportit on esitelty 22.8.2007 Turussa Varsinais-Suomen TE-keskuksen järjestämässä ennakointiseminaarissa, jossa läsnä oli yhteensä n. 50 oppilaitosten, TE-keskusten, seudullisten kehittämisorganisaatioiden, maakuntaiiton ja yrityksen edustajaa:

.

1. Talonrakennusala

Yrjö Myllylä & Jenni Linturi:

http://www.luotain.fi/julkaisut/TKTT_talonrakennusala_2007.pdf 

Tiivistelmä: http://www.luotain.fi/julkaisut/TKTT_talonrakennus_tiivistelma.pdf

Missä oppiminen tapahtuu oikeasti?  Rakentamisen työ opitaan pitkälti työssä kokemuksen ja hiljaisen tiedon siirtymisen kautta vanhemmilta tekijöiltä - oppisopimuksen roolia vahvistettava samoin kuin työssäoppimista jo perustutkintojen yhteydessä kehitettävä - nykyinen työvoimakoulutus ei pure tähän alaan - vastavalmistuneetkaan eivät aina pääse töihin - silti alalla työvoimapula! Pintakäsittelyn puolella on paljon mm. naisille sopivia tehtäviä, rakentamisen konseptointi tarjoaa mahdollisuuksia myös maaseutuyrittäjyydelle. Entäs rakentamisen suhdannetilanne nyt ja tulevaisuudessa, ala on korkeasuhdanteessa ja aikaisemmin ollut suhdannekehityksen edellläkävisä. Lue lisää raportista.

.

2. Ravintolapalveluala

Yrjö Myllylä:

http://www.luotain.fi/julkaisut/TKTT_ravintola2006.pdf,

Tiivistelmä: http://www.luotain.fi/julkaisut/TKTTravintola_tiivistelma.pdf. - työn vastaanottamisen kannustavuus auttaisi erityisesti tätä alaa, lisäansiot työttömille ja eläkeläisille auttaisivat - toivottavasti myös hallitus tekee osansa! Nuorekas ala kaipaa iäkkäämpiä ja kokeneita työntekijöitä.

.

3. Siivous- ja kotitalouspalveluala

Yrjö Myllylä & Maija Linturi: 

http://www.luotain.fi/julkaisut/TKTTSiivous2007.pdf 

Tiivistelmä: http://www.luotain.fi/julkaisut/TKTTSiivous2007tiedote.pdf.

Voimakas kasvuala, jossa työvoiman saanti rajoittaa jo kasvua. Erityisen hyviä mahdollisuuksia yrittämiselle! Poolit pienyritysten tueksi. Yrittämisen portaat malli käyttöön! (kts. VNK 12/2006 raportti s.55). 

.

Varsinais-Suomen TKTT-ennakointimalli on markkinalähtöisyyteen tukeutuva lyhyen aikavälin (2-3 vuotta) innovaatiojärjestelmä. 

RD sovelluksessa jo vakiintunutta 13 TE-keskuksen säännöllisesti toteuttamaa Työvoiman- ja koulutuksen tarvetutkimusta (TKTT) kehitettiin lisää innovaatiojärjestelmän suuntaan (kts. TKTT-raportit kohdat 1.-3. edellä). Vakiintuneen kasvokkain tapahtuvan yritysjohtajien haastattelukierroksen ("Delfoi-prosessin 1. hst. kierros, 20-50 osallistujaa / ala)  jälkeen pidettiin oppilaitosten ja yrityspalvelujen ja yritysten edustajien kanssa seminaarityyppinen 2. kierros (15-20 osall./ala). Uutta oli 3. kierros, joka toteutettiin internetympäristössä (n. 20 osall./ala). Käytössä oli Aluekehityksen käyttämä www.edelfoi.fi ympäristö, jossa yritysten, oppilaitosten yms. tahojen edustajat kehittivät ja priorisoivat jatkotoimenpidesuosituksia ja arvioivat vaikuttavia trendejä, tulevaisuuden näkymiä, heikkoja signaaleja, villejä kortteja, SWOT-tekijöitä ja koulutuksen aloituspaikkatarpeita. Kukin kierros tuotti yrityslähtöisiä kehittämistarpeita ja aihioita, jotka jalostuivat prosessin aikana 12 kohdan priorisoiduksi toimenpideohjelmaksi.

Uskottavan markkinainformaation eli yrityslähtöisen informaation pohjalle muotoutuu myös valtakunnallinen eri ennakointia painottava innovaatiojärjestelmistä koostuva innovaatioekosysteemi. TKTT-mallia ja muita suomalaisia ennakointijärjestelmiä esiteltiin heinäkuussa Euroopan tärkeimmässä ennakointikonferenssissa Jouni Marttisen ja Jari Kaivo-ojan toimesta ja konferenssipalautteen perusteella suomalaistan järjestelmää voidaan pitää jo pitkälle esimerkillisesti institutionalisoituna verrattuna esim. moniin muihin Euroopan maihin. Mukana kehitystyössä oli myös Mikkelissä sijaitseva Internetix yksikkö ja eDelfoi-ympäristö. Internetix yksikön Delfoi-työpajassa esiteltiin Delfoi-menetelmä innovaatiojärjestelmänä maaliskuussa 2007 Varsinais-Suomen case-esimerkkinä ja hankittiin ympäri Suomea tilaisuuteen kokoontuneilta Delfoi-menetelmää soveltavilta eDelfoi-kurssille osallituneelta palautetta. Noin 10 min. video "Delfoi innovaatiomenetelmänä http://www.edelfoi.fi/fi/nd/news/20070209_pajat.

.

Lisätietoja

Lisätietoja TKTT-tutkimuskonseptista ja muista toimialaennakointiraporteista Varsinais-Suomen TE-keskuksesta Jouni Marttiselta ja Tuula Purmoselta. Loppuraportit, tiivistelmät jatkotoimenpidesuosituksineen löytyvät osoitteesta www.luotain.fi (raportit).

Kts. myös www.innovaatiostrategia.fi

Uutiset
RD Info 3/2011: "Arktinen teknologia - avain KASVUUN" - Teknologiateollisuus ry:n Visio 1/2011 lehden haastattelussa Yrjö Myllylä, STX Finlandin toimitusjohtaja ja TEMin kehitysjohtaja; Tulevaisuusvaliokunnan Sopimusten Venäjä 2030 käsittely suuressa salissa ja esittely Tieteiden talolla; Euroopan unionin paras ennakointikäytäntö valittu Brysselissä - Yrjö Myllylä / RD Aluekehitys Oy mukana kehittämässä palkittua TKTT-tutkimuskonseptia
24.3.2011
Arktinen ja Itämeren kasvualue Suomen intressien polttopisteessä -TEM alueiden kehittämisyksikön tilaama raportti on ilmestynyt. Yrjö Myllylä siirtyy Tulevaisuuden tutkimuskeskukseen määräajaksi toteuttamaan Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessin Delfoi-sovellusta.
14.8.2010
Suomen Tietokirjailijat ry on myöntänyt vuodelle 2009 Yrjö Myllylälle apurahan kirjan kirjoittamiseksi. Kirjan työnimi on "DELFOI-MENETELMÄ ALUEKEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ". Delfoi-menetelmä oikein käytettynä onkin mitä parhain ennakoinnin ja arvioinnin väline.
22.5.2009
"Industrial, Logistic and Social Future of the Murmansk Region until 2025 - Summary of the Doctoral Dissertation by Yrjö Myllylä" book published 2.6.2008 in Helsinki at Säätytalo. The Sponsor of the publication: Cargotec Corporation, Aker Arctic Technology Inc., Finstaship Shipping Enterprise, Lapland Chamber of Commerce, Municipality of Salla, Barents Group Oy, Management & Transportation Experts Matrex Oy and Oy Aluekehitys RD.
7.6.2008
Vaurastuminen kansallisena velvollisuutena -selvitysraportti luovutettiin pääministerille valtioneuvoston linnassa 18.10.2006 julkistamistilaisuudessa. Mukana tilaisuudessa oli myös loppuraportin kirjoittamisesta keskeisesti vastannut selvityshankkeen pääsihteerinä toiminut Yrjö Myllylä (kuva vas.)
18.10.2006
Pääasiassa MMM:n rahoittama tutkimusraportti on ilmestynyt KTM Rahoitetut tutkimukset 10/2005 sarjassa. Raportissa valtakunnallinen kasvuyrityslähtöinen paneeli arvioi vaikuttavia trendejä, klustereiden kehitystä kuntatyypeittäin sekä tarvittavia kehittämistoimia. Raportti on hyvää tausta-aineistoa EU:n ohjelmakaudelle 2007-2013.
15.2.2006