website stats
ETUSIVU KOULUTUS: NexusDelfix RD-DELFOI-TUOTTEET HENKILÖRESURSSIT JULKAISUT REFERENSSIT ASIAKKAAT JA LINKIT YRITYS PALAUTE

Populaariartikkelit sanomalehdissä tai ammattilehdissä

Marttinen, Jouni & Yrjö Myllylä (2011). Työvoima- ja koulutustarvetutkimus valittu keskeiseksi europpalaiseksi enakointikäytännöksi. Futuuri 3/2011.

Myllylä, Yrjö (2011). Helsingin pörssiin tarvitaan rajallisia luonnonvaroja hyödyntäviä yrityksiä.Maaseudun tulevaisuus, Yliövieras, 24.8.2011.
Myllylä, Yrjö (2011). Pörssiin luonnonvaroja hyödyntäviä yrityksiä. Pohjalainen 26.8.2011.

Myllylä, Yrjö (2011). Pörssiin tarvitaan luonnonvaroja hyödyntäviä yrityksiä. Pohjolan Sanomat, Artikkeli 18.8.2011.
Myllylä, Yrjö (2011). Mineraalit arvossaan.Savon Sanomat 8.9.2011.

Myllylä, Yrjö & Mika Perttunen (2011). Pohjoisuudesta Suomen talouselämän kivijalka. Kaleva Alakerta, 12.8.2011.

Mikkola, Arja (2011). Rataverkosta tarvitaan visio Jäämerelle asti. Kaleva 17.6.2011.
Myllylä, Yrjö (2011). Murmanskin alueen kehitys kolmen skenaarion valossa. Lapin yliopiston yhteisölehti KIDE 3/2011, s. 36.

Myllylä, Yrjö (2011). The North-East Passage is already a fact. Baltic Rim Economies 31.5.2011, Bimonthly Review 2/2011, 38. Expert Article 765.
Manninen, Olli (2011). Arktinen teknologia - AVAIN kasvuun. Visio 1/2011-lehti, s. 12-16. Teknologiateollisuus ry. Haastattelussa STX Finlandin toimitusjohtaja, TEMin kehitysjohtaja ja erikoistutkija Yrjö Myllylä.

Myllylä, Yrjö (2010). The Development of Murmansk Region in the light of three scenarios. In the book: Nysten-Haarala, Soili & Katri Pynnöniemi (eds.) (2010): Russia and Europe: from mental images to business practices.

Papers from the VII International Conference of Finnish Russian and East European Studies and other writings. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, University os Applied Science. Research and Reports, Series B, N. 65. 61-79.

Myllylä, Yrjö (2010). Pohjoinen, suurvallat ja Suomi. Muuriankkuri. Kolumni, joulukuu 2010. Puolustusvoimien rakennuslaitoksen sidosryhmälehti.

Myllylä, Yrjö (2010). Arktisen meriteknologiaosaamisen kysyntä kasvaa. Turun Sanomat, Alakerta-kirjoitus, 5.12.2010.

Myllylä, Yrjö (2010). Suurvaltojen mielenkiinto pohjoiseen kasvaa. Ruotuväki-lehti, Nurkka-kirjoitus. Ruotuväki 17/2010.

Myllylä, Yrjö (2010). Russia's geopolitical focus has moved to the North - the development of the Murmansk region in the light of three scenarios. Baltic Rim Economies Bimonthly Review 4/2010, 31.8.2010. Pan Eurooppa -instituutti. Turun yliopisto/Turun kauppakorkeakoulu.

Myllylä, Yrjö (2010). Arktinen teknologiaosaaminen tuo työtä. Kaleva, Alakerta-kirjoitus, 24.1.2010.

Myllylä, Yrjö (2010). Arktista teknologiaosaamista vahvistettava. Kansan uutiset, Verkkolehti 25.1.2010.

Myllylä, Yrjö (2010). Murmanskin alueen merkityksen kasvu energiataloudessa ja logistiikassa luo mahdollisuuksia myös Suomen yrityksille.Teoksessa Kuusi, Osmo, Paula Tiihonen & Hanna Smith 2010: Venäjä-skenaariot 2030. 161-170. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 3/2010.

Myllylä, Yrjö (2010). Luoteis-Venäjän taloudellinen kehitys ja Pohjois-Suomen mahdollisuudet vuoteen 2020. Teoksessa Tienari, Ritva ja Vesa Pynttäri (2010): De Urbe Uloa 2009 – Suomi Euroopassa 8.9.-9.9.2009. 56-63. Oulun kaupunki, Oulun lääninhallitus, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Oulun yliopisto, Suomen Kotiseutuliitto. Suomen Kotiseutuliiton julkaisuja A:23.
Myllylä, Yrjö (2009). Tulevaisuuden visiointia. Keski-Karjalan Neloset.

Myllylä, Yrjö & Jari Kaivo-oja (2008). Lex Nokia ampuu tykillä kärpästä. Kaleva, Lukijan puheenvuoro 10.12.2008.
Myllylä, Yrjö (2008). Lex Nokia ei tue oppimista. Savon Sanomat, Lukijan Sanomat 11.12.2008. Verkkojulkaisun artikkeli klikkaamalla tästä.
Myllylä, Yrjö (2008). Kilpailua pitää vaalia eikä torjua. Salon Seudun Sanomat 9.12.2008.
Myllylä, Yrjö (2008).  Venäjä katsoo Jäämerelle. Ruotuväki, yliökirjoitus 24.1.2008. Verkkojulkaisun artikkeli klikkaamaalla tästä.
Myllylä, Yrjö (2008).  Murmanskin alue logistiikan solmukohdaksi. Kaleva, Alakertakirjoitus 16.1.2008.
Myllylä, Yrjö (2007). Russia tries to control the transport routes of its own products itself. Baltic Rim Economies, expert article 158. 21.12.2007. <www.tse.fi/pei>
Myllylä, Yrjö (2007). Venäjä pyrkii hallitsemaan itse tuotteidensa kuljetusreittejä. Helsingin Sanomat, Vieraskynä / pääkirjoitus 31.5.2007.
Myllylä, Yrjö (2006). Sähköä olisi saatavilla myös Murmanskin alueelta. Helsingin Sanomat, Vieraskynä / pääkirjoitus 1.5.2006.
Myllylä, Yrjö (2006). Öljy virtaa länteen Murmanskin kautta. Talouselämä Puheenvuoro 24.5.2006.
Myllylä, Yrjö (2005). Kuntiin pitää saada lisää kilpailua. Kauppalehti 10.11.2005.

Myllylä, Yrjö (2005). Kilpailun lisääminen koon kasvattamista tärkeämpää. Suomenmaa 26.10.2005.
Myllylä, Yrjö (2005). Kuntauudistuksessa kilpailun lisääminen koon kasvattamista tärkeämpää. Kouvolan Sanomat 21.11.2005.
Myllylä, Yrjö (2005). Kuntauudistuksessa kilpailun lisääminen koon kasvattamista tärkeämpää. Elimäen Sanomat 26.10.2005.
Myllylä, Yrjö (2005). Yliopistojärjestelmän kehittäminen tarvitsee ennakointiosaamista. Suomenmaa 2.8.2005.
Myllylä, Yrjö (2005). Yliopisto ei ennakoi riittävästi. Mielipidekirjoitus Kaleva-lehdessä 5.8.2005.
Myllylä, Yrjö (2005). Maaseudun tulevaisuus ja elintarvikeklusteri – Arviointi Delfoi-menetelmällä. Ruoka-Suomi 4/2005. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä YTR, Turun yliopiston Täydennyskoulutuskeskus.
Myllylä, Yrjö (2005). Maaseudun tulevaisuuden kasvuklusterit. MATUKA-tutkimusraportti. Ruoka-Suomi 2/2005. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä YTR, Turun yliopiston Täydennyskoulutuskeskus.
Myllylä, Yrjö (2003). Tuottavuuden nousu estää työvoimapulaa. Mielipide. Helsingin Sanomat 18.4.2003.
Myllylä, Yrjö (2002). Delphi-method as a dynamic tools to develop regions. Efutura 1.3.2002. Ks.
Myllylä, Yrjö (2001). Muuttoliike hallintaan osaamista suuntaamalla. Lukijan Sanomat, Savon Sanomat, elokuu 2001.
Myllylä, Yrjö (2000). Pohjois-Suomen kehittämisen strategiset painopistealueet. Lapin yliopiston tiedotuslehti KIDE 3/2000
Myllylä, Yrjö (2000). Pohjois-Eurooppaa palvelevat yritykset Suomessa – tutkimushankkeen esittely. Liikkeenjohdon osaamisen lehti PKT.fi 1/2000.
Myllylä, Yrjö (1999). Suomi Pohjois-Eurooppaa palveleva informaatioteknologian ja logistiikan osaamiskeskus. AlueIntegraattori 5/1999.
Myllylä, Yrjö (1999). The Northern Dimension: Finnish Companies providing services within the new Northern Europe – Finland serving Northern Europe as a Centre of information technology and logistics expertise. Article/Bulletin for EU:s SME:s Forum 1999.
Myllylä, Yrjö & Juntikka, Tuomo (1999). Centre to Improve transport links with NW Russia. Article in Report on Europe, Northern Dimension. Statistics Finland. Vantaa 1999.
Myllylä, Yrjö (1998). Nelostietä markkinoille. Tie- ja Liikenne 5-6/1998, 12-17. Suomen Tieyhdistys.
Myllylä, Yrjö (1997). Euroarktisen käytävän voimaa. Tie- ja Liikenne 5-6/97. 20-22. Suomen Tieyhdistys.
Myllylä, Yrjö (1996). Perämeren satamat osana Pohjois-Suomen ja Luoteis-Venäjän yhteysverkkoa. Lapin yliopiston tiedotuslehti 7/1996, 16-18. (Ports of Northern Gulf of Bothnia on the part of Northern Finland and NW-Russias logistics network. Article in Kide 7/1996, University of Lappland.)
Myllylä, Yrjö (1996). Selvitysmiehen tutkimusmenetelmät kyseenalaisia. Sanomalehti Kalevan mielipidekirjoitus 27.8.1996.
Myllylä, Yrjö (1996). Barentsin käytävän kehittämisseminaari. Tie- ja liikenne, 29-31. Suomen Tieyhdistys.
Myllylä, Yrjö (1996). MYP:n (Lapin yliopiston Muotoilu- ja yrityspalvelun) rooli Barentsin käytävän kehittämisessä. Lapin yliopiston tiedotuslehti KIDE 6/1996, 23. Lapin yliopisto.
Myllylä, Yrjö (1995). Delfoi-tutkimus: Itämeren alueen muuttuvat kuljetusmarkkinat – Varsinais-Suomen asema Itämeren yhteysverkossa. Tie- ja Liikenne 5-6/1995, 20-23. Suomen Tieyhdistys.
Myllylä, Yrjö (1994). Hailuodon yhdyskuntakehitys lautta- ja kiinteäyhteysvaihtoehdoissa. Tie- ja Liikenne 10/1994, 21-23. Suomen Tieyhdistys.
Myllylä, Yrjö (1992). Pasilanväylän vaikutukset. Pasilanväylän projektin tiedotuslehti, kesäkuu 1992, numero 6.
Myllylä, Yrjö (1992). Nelostien kehittäminen. Tie- ja Liikenne 12/1992, 26-30. Suomen Tieyhdistys.
Myllylä, Yrjö (1992). Nelostievisio. Tie- ja Liikenne 7-8/1992, 42-44. Suomen Tieyhdistys.
Myllylä, Yrjö (1992). Kehittyvä nelostie – valtakunnan selkäranka. Tie- ja Liikenne 6/1992, 8-10. Suomen Tieyhdistys.
Myllylä, Yrjö & Pekka Iikkanen (1991). Lentoliikennetutkimus. Liikenne 3/1991, 18-20. Liikennesuunnittelun Seura Ry.
Myllylä, Yrjö (1989). Sosiaalinen ydin – kaupungin alkupiste. Kunnallistekniikka 3/1989, 28-29. Suomen Kunnallisteknillinen Yhdistys ry.

Toimitetut artikkelit

Venäjä suuntaa katsettaan Suomen koillispuolelle. Toim. Sari Tiiro. Rajamme Vartijat 1/2008. 75. vuosikerta. Rajavartiolaitos.
Barentsin alueesta kasvamassa merkittävä talouskeskus. Toim. Samuli Välimäki. Suomenmaa 8.1.2008.
Murmanskin merkitys korostuu Venäjän geopolitiikassa. Toim. Toni Malinen. Karjalainen 31.12.2007.
Murmansk påverkar också Finland. FNB. Huvudstadbladet 29.12.2007.
Murmanskin alueesta Venäjän energiateollisuuden solmukohta. STT. Pohjolan Sanomat 30.12.2007.
Tutkimus: Murmanskin alue vaikuttaa Suomen talouteen. STT. Helsingin Sanomat 30.12.2007.
Tutkimus: Murmanskin alueen merkitys korostuu Venäjällä. STT. Salon Seudun Sanomat 29.12.2007.
Murmansk ja Pohjois-Venäjä – ”Historia rankaisee niitä, jotka tulevat liian myöhään”. Edit. Juha Molari. Venäjän kauppatie, huhtikuu 2006.

Miten suomalaisesta miehestä tulee Venäjä-tutkija? Toim. Juha Molari. Venäjän kauppatie, huhtikuu 2006.
Uutiset
RD Info 3/2011: "Arktinen teknologia - avain KASVUUN" - Teknologiateollisuus ry:n Visio 1/2011 lehden haastattelussa Yrjö Myllylä, STX Finlandin toimitusjohtaja ja TEMin kehitysjohtaja; Tulevaisuusvaliokunnan Sopimusten Venäjä 2030 käsittely suuressa salissa ja esittely Tieteiden talolla; Euroopan unionin paras ennakointikäytäntö valittu Brysselissä - Yrjö Myllylä / RD Aluekehitys Oy mukana kehittämässä palkittua TKTT-tutkimuskonseptia
24.3.2011
Arktinen ja Itämeren kasvualue Suomen intressien polttopisteessä -TEM alueiden kehittämisyksikön tilaama raportti on ilmestynyt. Yrjö Myllylä siirtyy Tulevaisuuden tutkimuskeskukseen määräajaksi toteuttamaan Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessin Delfoi-sovellusta.
14.8.2010
Suomen Tietokirjailijat ry on myöntänyt vuodelle 2009 Yrjö Myllylälle apurahan kirjan kirjoittamiseksi. Kirjan työnimi on "DELFOI-MENETELMÄ ALUEKEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ". Delfoi-menetelmä oikein käytettynä onkin mitä parhain ennakoinnin ja arvioinnin väline.
22.5.2009
"Industrial, Logistic and Social Future of the Murmansk Region until 2025 - Summary of the Doctoral Dissertation by Yrjö Myllylä" book published 2.6.2008 in Helsinki at Säätytalo. The Sponsor of the publication: Cargotec Corporation, Aker Arctic Technology Inc., Finstaship Shipping Enterprise, Lapland Chamber of Commerce, Municipality of Salla, Barents Group Oy, Management & Transportation Experts Matrex Oy and Oy Aluekehitys RD.
7.6.2008
Vaurastuminen kansallisena velvollisuutena -selvitysraportti luovutettiin pääministerille valtioneuvoston linnassa 18.10.2006 julkistamistilaisuudessa. Mukana tilaisuudessa oli myös loppuraportin kirjoittamisesta keskeisesti vastannut selvityshankkeen pääsihteerinä toiminut Yrjö Myllylä (kuva vas.)
18.10.2006
Pääasiassa MMM:n rahoittama tutkimusraportti on ilmestynyt KTM Rahoitetut tutkimukset 10/2005 sarjassa. Raportissa valtakunnallinen kasvuyrityslähtöinen paneeli arvioi vaikuttavia trendejä, klustereiden kehitystä kuntatyypeittäin sekä tarvittavia kehittämistoimia. Raportti on hyvää tausta-aineistoa EU:n ohjelmakaudelle 2007-2013.
15.2.2006
Ajankohtaista
Luonnonvarojen merkitys taloudessa kasvaa. Tämä edellyttää uusia strategiota valtiolta, suuryrityksiltä ja pk-sektorilta, koko yhteiskunnalta. Osaaminen ja koulutus ja muu toiminta on suunnattava uudelleen. Ajankohtaisina hankkeina käynnistynyt mm. Arktisen meriteknologian ennakointi, päättyneitä mm. Luonnonvarojen ja siihen liittyvän tutkimuksen suuntaamisen ennakointi. Suomalaiset ennakointikäytännöt arvostettuja maailmalla. Seuraa koulutustapahtumia.
7.4.2012
EU:n paras alueellisen ennakoinnin käytäntö esillä Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kesäseminaarissa 18.8.2011. Esitelmää voi seurata reaaliajassa omalta työpöydältä ja myöhemmin tallenteena, joka löytynee Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kotisivuilta. Esitelmän pitää menetelmän kehittämiseen RD Aluekehityksen nimissä osallistunut Yrjö Myllylä.
12.8.2011
Varsinais-Suomen projekti-insinööritoimistot ovat keskeisiä myös kansallisen työllisyyden näkökulmasta, koska ne suunnittelevat ja myyvät mm. meriteollisuuden tuotteita, kuten laivoja ja muita kuljetus- ja lastinkäsittelyvälineitä.. Lue lisää.
2.4.2009
Tervetuloa väitöstilaisuuteen Joensuuhun 28.12.2007 kello 12 alkaen. Väitöskirjan aiheena on "Murmanskin alueen teollinen, logistinen ja sosiaalinen kehitys vuoteen 2025".
19.12.2007
Seuraavat kesällä 2007 valmistuneet lyhyen tähtäimen ennakoinnin tutkimusraportit esiteltiin 22.8.2007 Varsinais-Suomen TE-keskuksen järjestämässä ennakointiseminaarissa Turussa.
10.10.2007
Koulutus
Väitös Maanpuolustuskorkeakoulussa 11.6.2010, Delfoi-koulutusta 11.-12.6. Mikkelissä, Tulevaisuusvaliokunnan "Sopimusten Venäjä 2030" raportin julkistaminen, Arktisen strategian valmistelu, "Pohjoinen luottamus" innovaatio ym. ajankohtaista koulutussuunnittelun pohjaksi
4.6.2010
Luoteis-Venäjän taloudellisen kehityksen skenaariot - vaikutuksia talouteen, ympäristöön ja turvallisuuteen analysoitava
9.12.2009
Oletko kiinnostunut henkilökohtaisesti tekemään opinnäytetyön Delfoi-sovelluksena? Voit osallistua avoimen korkeakoulun Delfoi-kurssille.
22.5.2009
Alueellisen yritys- ja innovaatiotoiminnan vahvistaminen on ajankohtaista. Teemaan liittyen RD Aluekehitys tarjoaa koulutuksen suunnittelua ja toteutusta. Kouluttajana toimii mm. johtava alueellisen ennakoinnin asiantuntija Yrjö Myllylä.
29.10.2006
Ennakointitutkimusraporttien pohjalta on tarjolla koulutusta 7 eri teema-alueella keskusten, vuorovaikutusalueiden, ydinmaaseudun ja harvaan asutun maaseudun näkökulmasta. Valitse teemat ja sovi koulutuksesta alueellasi.
19.3.2006